Testi magici: Steganographia – Scritture segrete di Johannes Trithemius – Primo libro

 

STEGANOGRAPHIA - Ars per Oc.

STEGANOGRAPHIA:

Hoc est: ARS PER OCCVLTAM SCRIPTVRAM ANIMI SVI VOLVNTATEM ABSENTIBVS aperiendi certa;
AVTHORE
REVERENDISSIMO ET CLARISSIMO VIRO,

IOANNE TRITHEMIO,

Abbate Spanheimensi, & Magiæ Naturalis Magistro perfectissimo.
PRÆFIXA EST HVIC OPERI SVA CLAVIS, SEV vera introductio ab ipso Authore concinnata; HACTENVS QVIDEM A MVLTIS MVLTVM Desiderata, sed à paucissimis visa: Nunc vero in gratiam secretioris Philosophiæ Studiosorum publici iuris facta.
Cum Priuilegio & concensu Superiorum. DARMBSTADII, Ex Officina Typographica Balthasaris Aulæandri, Sumptibus vero IOANNIS BERNERI, Bibliop. Francof. Anno M, DC. XXI.

IOANNIS BERNERI

A L E C T O R I S.

Monendus es, Candide Lector, literarum R. & C. (in hoc Opere alias numeris, alias characteribus, alias verbis vel in pagina superscriptarum, vel in margine adiectarum) illam rubricæ, seu rubri coloris, hanc vero atramenti, seu nigri coloris notam este. Quin & hoc obseruabis: singulos singulorum capitum titulos itidem rubrica esse depingendos & ornandos. Cuius rei momentum è praefixa Operi Claue petas, licet. Vale.
Alectoris

Alectoris - 2

INCIPIT LIBER

PRIMVS STEGANOGRAPHIÆ IOANNIS TRITHEMII

Abbatis Spanheimensis, Ordinis S. Beedicti,

Moguntinensis Dioecesis,

AD

SERENISSIMVM PRINCIPEM, DOMINVM PHILIPPVM, COMITEM PALATUNVM

Rheni, Ducem Bauariæ, Sacrique Imperij Principem Electorem, &c.

NTIQVISSIMOS Sapientes, quos Græco sermone Philosophos appellamus, si quæ vel naturæ, vel artis reperissent arcana, ne in prauorum hominum notitiam deuenirent, variis occultasse modis atque figuris, eruditissimorum opinio est. Moysen quoque israeliticae gentis famosissimum Ducem in descriptione creationis Coeli & Terrae ineffabilia mysteriorum arcana verbis operuisse simplicibus, doctiores quique Iudaeorum confirmant. Diuus etiam & inter nostros eruditissimus Hieronymus tot pene in Apocalypsi Ioannis mysteria latere affirmat, quot verba Graecorum Sapientes non paruae apud suos aestimationis praetereo: nostrossque & Philosophos & Poetas doctissimos intermitto, qui fabulis conscribendis operam nauantes, aliud imperitis, atque aliud eruditis hominib. vnius narrationis serie sagaci adinuentione tradiderunt. Hos ego Sapientiae studiosissimos amatores et si propter ingenij tarditaters perfecte imitari nequeo: admirari tamen & qua possum sedulitate legere non omitto. Quia cum illos magna praecaeteris hominibus proprio studio excogitasse considero, meipsum quadam violentia confricans, vt incalescam, ad aliqualem vel cum nouissimis imitationem praecede~tium impello. Nec me penitus, vt reor, fefellit opinio; quippe qui & multa, quae prius nesciueram, per continuum legendi studium didici: & cogitationibus meis adinuestigandum secretiora & prorsus arcana caeteris aditum reseraui. Nam et si non sum tantae vel eruditionis vel industriae, vt me illum antiquorum sapientum mysteria occultandi modum apprehendisse ex omni parte ausim profiteri: modos tamen quosdam & multos & varios, non penitus (vt mihi videtur) contemnendos repori, quibus mentis meae secretissimam intentionem alteri hanc artem scienti, quam latissime voluero, secure & absque illusione, suspicione, vel deprehensione cuiuscunque per apertos vel nuntios vel literas possum intimare. Et huius secretissimae artis ad inuentionem nouam ad instantiam Serenissimi Principis, Dom. Philippi, Comitis Palatini Rheni, Ducisque Bauariae, ac Sacri Romani Imperij Principis Electoris semper inuictissimi, Philosophorum omnium sapientissimi Mecoenatis, quo nullus mihi dignior visus est, cui hoc magnum secretum reueletur, literis comme~daui, & non sine maximis laboribus in subiectum volumen comportaui. Ne autem hoc magnum secretum in aures vulgarium imperitorum aut prauorum hominum perueniat, officij mei rationem existimaui non vltimam, ita illud, quoniam mysteria docet intelligere nescientem, mysterijs obuoluere, vt nemo futurus sit ex imperitorum numero, nemo nisi studiosissimus, qui huius scientiae arcanum sua possit virtute perfecte & ad intentionem nostram penetrare ad plenum, nisi per receptionem à docente, quam Hebraei Cabalam, mysterijs praepositam occultissimis, appellant. Nec minus Reipub, noceret huius secretissimae artis in improbos & reprobos diuulgata notitia, quam prodesset in bonos. Quoniam quidem sicut bonmi & virtutum studiosi homines omnib. adinuentis vtuntur ad bonum & communem vtilitatem: ita mali & reprobi non modo ex malis, verum & ex bonis atqae sanctissimis institutis occasiones sibi venantur, quib. deteriores fiant. Simile huic nostro secretissimo & alioquin vtili Reipubl. atque honestissimo adinuento contingere potest; vt sicut bonis & sanctissimis hominib. instrumentum se praebet ad optima, ita peruersis & impijs ministerium exhibeat ad scelerata. Nam sicut bonus & honestatis amator, voluntatis suae secretum, pro bono priuato vel cõmuni, alteri hanc artem scienti, quando & quotiens voluerit, secure, secrete, & absque aliqua suspicione cuiuscunque mortalis, perfecte, copiose & integerrime per patentes omnibus, apertas vel clausas literas (ita vt nemo, quantum libet eruditus, aut curiosus, quicquam valeat suspicari de secreto mittentis, nec, etiam si suspicatur, deprehendere) omni tempore notificare potest, & ad quamlibet distantiam locorum intimare & exprimere: ita & peruersus quisque lubricus, aut malitiosus, etiam Latini sermonis penitus antea ignarus, mox vt hanc artem consequutus fuerit (quam me docete in biduo ad longissimum consequi poterit) iam deinceps Latino sermone, compositione congrua literas scribet qualibet narratione apertas, pulchras & satis ornatas, ad me vel ad alium in hac arte peritum, quibus voluntatis suae arcanum mihi soli pernium tantis mysterijs virtute Cabalistica obuoluet, vt à nemine penitus, quantumcunque studioso vel erudito, sine huius artis, de quibus sum dicturus, spiritibus valeat penetrari. Scriberet iam deinceps doctus & indoctus, vir & mulier, puer & senex, bonus & malus, pudicus & lasciuus, Latino vel quocunque sermone sibi noto, per omnia climata mundi literas Latinas, Graecas aut barbaras omni suspicione carentes, quib. aliud nescientibus artem exhiberet in patulo, atque aliud scientib. in occulto. Nec tuta inter coniugatos fides contracta sacramento, hac scientia publicata in reprobos, iam deinceps maneret: dum vxor, licet Latini sermonis hacentus inscia, per verba pudica, honesta atque sanctissima cuius libet linguae vel idiomatis iam satis docta, malam & impudicam amatoris adulteris seu fornicatoris mentem & intentionem, licet viro perferente literas ac collaudante, vt optimas, latissime intelligere, suumque desiderium eodem modo quam late & copiose voluerit, illli securissime eisdem vel alijs literis pulchra & satis admodum ornata serie posset remandare. Enimuero licet haec scientia in se sit optima, & Reipubl. satis vtilis; tamen si ad prauorum notitiam perueniret, (quod Deus prohibeat) totus Reipub. ordo per successum temporis non modice posser turbari: fidesque periclitari publica, literae omnes, instrumenta, conscriptiones, ipse denique hominum sermones in grauissimam suspicionem verti: nemo iam literis. quantum libet sanctis & honestis, absque pauore crederet. sed fidem epistolis rarus adhiberet. Quoniam quantum cunque honesta & pudica verba fuerint: semper dolus, fraus, deceptio, subesse putaretur; fierentque homines ad omnia pauidi, & non minus in amicos, quam in aduersarios vt plurimum suspiciosi. Nec fieri quisquam, etiãsi mille vixerint annis, tã doctus & expertus in hac scie~tia cum suo doctore poterit, vt non relinquantur infiniti modi, secrete, occultissime & sucurissime in hac ipsa arte scribendi, & pro voluntate cuius libet alicuius experti operàdi ad omnia sufficie~tes, quos ipse cum suo praeceptore nõdum apprehendit. Nam quem ad modu~ aorij spiritus boni & mali à summo Deo creati in ministerium & profectum nostrum (per quorum intelligentiã omnia istius artis secreta reuelãtur) sunt nobis sine numero infiniti & penitus incõprehensibiles: ita nec huius artis nostrae, quam Steganographiam (secreta & arcana & mysteria, nulli mortalium, quantumcunque studioso vel erudito, patula continentem prefecte) appellamus, omnes modi, viae, differentiae, qualitates & operationes in aeternum poterunt ad plenam fieri penetrabiles. Est enim haec scientia chaos infinitae altitudinis, quod nemo perfecte comprehendere potest: quia quantumlibet in hac arte doctus & expertus fueris, semper tamen minus apprehendisti, quam illud est, quod nescis. Habet enim haec profunda secretissimaque ars eam proprietatem, vt discipulum magistro facile reddat incomparabiliter, vt ita dixerim, doctiorem: modo sit à natura ad procedendum dispositus, & in his, quae in traditione Cabalistica percepit, studiosus. Et ne quis huius operis lector futurus cu~ in processu saepe offenderit nomina, officia, ordines, differentias, proprietates, orationes, & quaslibet alias operationes spirituum, per quorum intelligentias haec secreta huius scientiae omnia clauduntur & aperiuntur; me Necromanticum & Magu~, vel cum daemonib. pactum contraxisse, vel qualibet alia superstitione vsum, vel vtentem credat vel existimet: necessarium duxi & oportunum, famam & nomen meum à tantta labe, iniuria, culpa & macula solenni protestatione in hoc prologo cum veritate ven
dicando praeseruare.
Dico ergo & coram Omnipotenti Deo, quem nihil penitus latere potest, & coram Iesu Christo, vnigenito filio eius, qui iudicturus est viuos & mortuos, in veritate dico, iuro & protestor: Omnia & singula, quae in hoc opere dixi, vel dicturus sum, ormnesq; huius scientiae, vel artis proprietates, modi, figurae, o perationes, traditiones, receptiones, formationes, adinuentiones, institutiones, mutationes, alterationes, & vniuersa quae ad eius speculationem, inuentionem, consecutionem, operationem & practicam, vel in parte vel in toto pertinent, & omnia quae in hoc nostro volumine continentur, veris catholicis & naturalibus principiis innituntur, fiuntque omnia & singula cum Deo, cum bona conscientia sine iniuria Christianae fidei, cum integritate Ecclesiasticae traditionis, sine superstitione quacunque, sine indololatria, sine omni pacto malignorum spirituum explicito vel implicito; sine suffumigatione, adoratione, veneratione, cultu, sacrificio, oblatione daemonum, & sine omni culpa vel peccato tam veniali quam mortali: fiuntque omnia & singula cum veritate, rectitudine, synceriate & puritate. Vt huius adinuentionis scientia, & practica ad bonum vsum, non dedeceat virum sapientem, Christianum bonum atq; fidelem. Nam & ego Christianus sum, & monasticae conuersationi voluntarie addictus: cupioq; non aliter viuere & conuersari, quam veru~ deceat Christianum & monachum sub regula Diui patris Benedicti professum: ipsamq; fidem Catholicam secundum traditionem S. Romanae Ecclesiae suscepi à cunabulis, baptizatus in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, quam cu~ ipsa & vniuersali Christianorum Ecclesia teneo, credo, & quã diu vixero, cu~ Dei auxilio semper inuiolatam firmiter seruãs, corde, ore & opere tenebo, nec vnquam ab ipsa deuiare quacu~q; occasione inte~do. Procul ego sit à me, aut discere aut docere aliquid, que sit Christianae fidei & puritati contrarium, sanctis morbus noxiu~ aut regulari proposito quomodolibet aduersum. Deu~ timeo, & in eius cultu~ iuraui, à quo nec viuus, nec (vt confido) mortuus separabor.

Hanc protestationem meam non sine causa toti huic operi nostro praepot. propterea quod nouerim plures esse futuros: qui cum ea, quae scripsimus, intelligere nequeant, ad iniurias conuersi, bona & sancta studia nostra malis artibus aut superstitiosis adinuentionibus sint concessuri. His, cum futuri sint, & omnibus quicunque haec nostra synthemata sunt lecturi, atte~te supplicamus, vt si hanc secretam traditionem nostram intellexerint, perpetuo seruent occultam, nec mysteria tam miranda transfundant in publicum. Si vero non intellexerint (quod multis scimus futurum) discant prius, quam reprehendant. Enimuero temerarium se iudicem ostendit, qui priusquam causae veritatem agnouerit, profert de ea sententiam. Discite prius hanc artem, & postea iudicate: quam si nequiueritis intelligere, non ipsam (quia bona est) sed obtusa ingenia vestra reprobate. Scio enim & certus sum, neminem sanaw mentis hoc opus nostrum posse reprehendere: nisi ipsum contingat penitus ignorare. Eos autem, quibus familiarius est sapientiam spernere, quam didicisse, nec opto nec vellem haec mystica nostra penetrare.
Capitolo I

Capitolo I - I

CAP. I.

CVIVS CLAVIS ET OPERATIO TENETUR

á spiritu principali Pamersyel, anoyr madriel per ministerium ebra sothean abrulges itrasbiel. Et nadres ormenu itules rablion hamorphiel. Ad hos fit commissio omnium cum exorcismo.

HVIVS primi capituli est multum difficilis & periculis plena operatio, propter superbiam & rebellionem spirituum eius, qui non obediunt alicui, nisi fuerit in hac arte expertissimus. Nouitijs enim & minus in arte probatis non solum non obediunt, sed etiam si nimis vrgeantur, eos frequenter laedunt, & varijs illusionibus offendunt. Maliciosi & infideles sunt super omnes alios aëreos spiritus, & nulli penetus nisi maximis sacramentis compulsi obediu~t, & bsecretum quod eis committitur saepè infideliter alijs astendunt. Nam mox vt emissi fuerint cum literis auolant, & ad eum cui mittuntur, sine ordine irrumpemtes, sicut populus sine duce fugiens de praelio, furiosi properant & aërem suo clamore replentes saepè omnibus in Circuitu mittentis arcana manifestant. Consulimus ergò, vt nemo in hac arte operaturus illos compellat, nec eorum ministeria anciè requirat. Quia proterui & infideles sunt: cum plures ex his quos consequenter dicemus inuenire possit satis beneuolos, qui vltrò sese offerant ad obedientiam paratos. Si quis autem proteruiam eorum experiri omnino voluerit & probare ea quae diximus esse vera, hunc modum obseruandum nouerit. Praeparet chartam in quam scripturus est cum inuocatione diuini nominis, in nomine Patris & Filij & Spiritus S. Deinde verò scribat in ea quamcuncue narrationem voluerit simplicem & apertam, quam omnes legentes intelligãt, latino, patrio vel quolibet alio sermone. Cum autem sederit ad scribendum versus Orie~tem, ita spiritus compellat. Pamersiel oshurmy delmuson Thafloyn peano charustea melany, lyaminto colchan, paroys, madyn, moerlay, bulre + atloor don melcour peloin, ibutsyl meon mysbreath alini driaco person. Crisolnay, lemon asosle mydar, icoriel pean thalmõ, asophiel il notreon banyel ocrimos esteuor naelma besrona thulaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo mero fas elnathyn bosramoth. Hæc cum dixerit, videritque sibi spiritus ad obsequendum præsentes, continuet opus inceptum. Quod si nondum apparuerint, totiens repetatiam dicta, donec compareant: aut penitus intermittat, ne nimium compulsi lædant operantem. Cum autem literas compleueris, intentas mitte eas cum nuncio ad amicum in arte probatum, quas cum receperit, dicat istam coniurationem. Lamarton anoyr bulon madriel traschon ebrasothea panthenon nabrulges Camery itrasbier rubanthy nadres Calmosi ormenulan, ytules demy rabion hamorphyn. His dictis mox intelliget mentem tuam perfecte, spiritibus iam vltro se cum impetu offerentibus & clamantibus, ita vt plerunque & alij præsentes secretum mittentis percipere valeant. Sed obserua, vt in omnibus literis quas mittis hac arte conscriptas proprium signum infigas, vt is cui scribis sciat, per quos spiritus sis operatus. Quoniam si ipse operaretur per alios ad intelligendum, & tu per alios ad mittendum nunquam in æternum obedient ei, sed pro indebita opertione & illum læderent, & secretum tuum minime reuelarent. Omnes enim spiritus quibus in hac arte vtimur, ordines & officia sibi commissa tantum custodiunt, & de aliis nullatenus intermittunt. Considera diligenter omnia quæ in isto capitulo diximus, & facilius poteris intelligere quæ in sequentibus dicturi sumus. Et vt eã quæ diximus com probemus exemplo, ponamus intentionem nostram in sermone vulgari, quam consequenter notificabimus amico modo prædicto.

SIT ISTA INTENTIO MENTIS SECRETA

alicuius principis, quam optat scire suum vasallum absentem.

SIT ISTA INTENTIO MENTIS SECRETA

AD NOTIFICANDVM HOC SECRETVM

Vasallo cum latiori intentione mittentis scribatur sic vel alio modo:

Omnipote~s sempiterne Deus qui omnia creasti ex nihilo, miserere nostri per vnigeniti filij tui in cruce morientis amarissimam passionem, qui cõceptus de spiritu sancto sine cõmixtione virili natus est ex purissima semper Virgine Maria tradensque se pro nobis voluntarie in morte~ suo sanctissimo cruore animas nostras morie~s de morte liberauit. Exaudi nos miseros ô clementissime pater, & per eiusdem filij tui dulcissimi Domini nostri Iesu Christi sacratissimi sanguinis effusione~ indulge nobis peccata nostra & infunde cordibus nostris gratiã tuã, vt te in omnib. & super omnia syncero feruore diligentes mãdatis tuis semper cu~ deuotione obediamus, & mutuo amore iugiter proficie~tes nihil deinceps amemus terrenu~, nihilquæramus caducum. Tu enim es Dominus Deus noster, qui nos ad imagine~ & similitudinem tuam ab initio creasti cum nõ essemus: & per dilectu~ filium tuum redemisti, cum perijssemus: quem mortuum pro peccatis nostris & sepultum tertia diea` mortuis resuscitasti, eumque gaudentibus suis discipulis, viuum per dies quadraginta in multa consolatione ostendisti. Ipsum verum Deum & hominem pura & firmissima confessione tecum in tua incircumscriptibili maiestate sine fine regnãtem in fine mundi denuo credimus esse venturum ad iudicandum viuos & mortuos, & redditurum vnicuique nostrum secundum opera sua. Per ipsum te rogamus, ô Clementissime pater, exaudi nos & miserere nobis nunc & in illa terribili hora, in qua per ipsum filium tuum iudicandi sumus. Respice in nos misericordissime Deus: sumus enim fragiles, & miserandi peccatores, bonis operibus nudi, qui sanctissimam Maiestatem tuam peccando in multis offendimus. Sed misericordia tua conuersi ad poenitentiam pro peccatis nostris lachrymantes gemimus: per Iesum Christum filium tuum humiliter deprecantes, vt auertas indignationem tuam à nobis, indulgeasque nobis clementer transacta crimina, perducens nos præsenti terminato exilio ad amoenitatem patriæ Coelestis. Ioan. Trithemius scripsit.
Huiusmodi narrationem simplicem & apertam vel aliam quamcunque volueris quam omnes legant & intelligant & quæ nihil contineat secreti, quamque non verearis in omnium deuenire conspectum, scribas in charta præmissa, quam diximus coniuratione Spirituum facie versa ad orientem, qua scripta intentionem tuam secretam quam volueris scire absentem coram spiritibus exprime, contestans eos vt agant fideliter, statimque auolabunt. Cum literas tuas acceperit is cui mittuntur, signo orientis cognito facie conuersus ad Orientem dicat coniurationem quam præmisimus: Lamarton, anoyr: & statim intelliget tuam intentionem secretam, quam Spiritibus commisisti pro certo.

AD SCIENDVM SPIRITVVM LOCA,

nomina & signa, nota subiecta.

SED cum sit necessarium omni operanti in hac scientia scire loca & nomina principalium Spirituum & signa, ne morantem in meridie per ignorantiam vocet ab Aquilone, quod non solum impediret intentum, sed etiam lædere posset operantem, ponam tibi consequenter in circulo plagas in quibus principales Spiritus morantur, cum nominibus eorum & signis.

Rub.

Rub - Libri Magici - Ismaell
In hac figur.. sculptoris i.. curia legitu.. Podiel pro P.. diel & Cimu.. pro Camue..
Ecce iam habes plagas orbis vniuersas, quas nosse in operatione huius artis in præsenti libro inprimis & ante omnia est necessarium, & sine quorum notitia nullus in arte sequetur effectus.
Rursus oportet te scire singulorum principalium Spirituum primos substitutos, quot sint in numero, quibus secreta mysteria committuntur: Vt scias eorum ordines, quo modo sint vocandi, & quomodo rursus emittendi ad officia sua, & quot ipsi habeant illuminatores in die, & quot lucifugos in nocte, quosque amicos & quantos soleant formidare inimicos, & de his omnibus docebo te in præsentitabula, quæ dicitur tabula directionis.

Schw.

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

Oriens.

Pamersiel.

Pamersiel - Libri Magici - Ismaell1000.10000.100.0.0.
Subsolanus.Padiel.Padiel - Libri Magici - Ismaell10000.200000.10.0.0.
Eurus.Camuel.Camuel - Libri Magici - Ismaell10.10.10.10.0.
Euroauster.Aseliel.Aseliel - Libri Magtici - Ismaell10.20.10.0.10.
Auster.BarmielBarmiel - Libri Magici - Ismaell10.20.10.20.0.
AustafricusGediel.Gediel - Libri Magici - Ismaell20.20.10.0.10.0.
Africus.Asyriel.Asyriel - Libri Magici - Ismaell20.20.120.10.
Fauonius.Maseriel.Maseriel - Libri Magici - Ismaell30.30.10.0.0.10.
Occidens.MalgarasMalgaras - Libri Magici - Ismaell30.30.0.30.210.
Chorus.Dorothiel.Dorothiel - Libri Magici - Ismaell40.40.0.40.30.0.
Subcircius.Vsiel.Vsiel - Libri Magici - Ismaell40.40.0.30.0.0.
Circius.Cabariel.Cabariel - Libri Magici - Ismaell50.50.80.0.80.0.
Septentrio.RaysielRaysiel - Libri Magici - Ismaell50.50.80.0.0.80.
Aquilo.Symiel.Symiel - Libri Magici - Ismaell10.1000.10.100.
Boreas.Armadiel.Armadiel - Libri Magici - Ismaell1000.180.810.00.
Vulturnus.Baruchas.Baruchas - Libri Magici - Ismaell10.180.810.00.

Orientem hic velim intelligas non vbi Sol quolibet die oritur, sedeum locum in quo a` principio creatus fuit, quem, æquinoctialem appellamus. Nisi enim hanc considerationem obserues diligentissime, non poteris in hac arte habere profectum. Sed etiam nunc te seriem istius tabulæ docebo ita, vt ex Vno spiritu intelligas omnes. Capiamus itaque Malgaras pro exemplo, per quem fit operatio huius artis in nono Capitulo præsentis libri primi. Occidentalis est, signum eius est tale Signum Occidentalis - Libri Magici - Ismaellhabet sub te triginta qui præsunt diei, & habent Imperium magnum fugandi Spiritus tenebrarum. His subiecti sunt alij 30. qui præsunt nocti & versantur in tenebris semper, nec veniunt ad lucem, nisi per imperium suorum principum, quibus omni tempore sunt subiecti. Et isti rursus sub se habent tanquam custodes & ministros pleno iure subiectes aliquando 30. aliquando 20. aliquando 10. & aliquando omnes, cum omnibus simul egrediuntur ad imperium suorum principum, tali scilicet ordine. Vt quot eorum numero per operantem Virtutum magnarum imperio vocati fuerint ex secundo vel tertio ordine, tot etiam seruitores & custodes cum ipsis veniant ad principalem, qui est Malgaras. Iterum sub istis sunt alij tanquam nuntij & ianitores: sine certo numero, qui sæpe cum ipsis mixti conueniunt: Horum spirituum omnium nomina non tenemus. Sed quæ scire necessarium est operantem, in quolibet capitulo exprimemus. Et nota, quod omnes isti spiritus sunt cum suo imperatore principalis quilibet inplaga orbis deputata sibi, vt patet in tabula.

CAP. II.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR PADIEL

Subsolanus, habens sub se ministros diurnos 10000. nocturnos 200000. & alios multos subseruitores, quorum incertus est numerus

CVM, sicut præcedenti Capitulo diximus, Pamersiel cum Spiritibus suis dictis, implacabilis & infidelis sit, nec obediat passim omnibus in hac arte operari cupientibus, sed vix in ea expertissimis: volumus in hoc præsenti Capitulo artem facere tutiorem, & modum operandi in ea demonstrare per Spiritus meliores qui sint beneuoli, prompti & hilares ad obediendum vocanti, qui debito modo & tempore vocati veniant sine mora: & quod eis fuerit commissum fideliter perferant sine omni fallacia. Primus autem principalis huius operationis imperator & præsidens dicitur Padiel nomine Subsolanus, mansione orbiculari; quæ est prima mansio post orientem. Is habet sub se decem millia qui præsunt diei & omnibus operationibus huius artis diurnis, qui præcipiunt & educunt Spiritus nocturnos in tenebris latitantes, qui sunt numero ducenta millia, omnes fugiunt lucem & diem, præter vnum qui est nuntius ad Spiritus præsidentes: omnes boni & beneuoli sunt, nec lædunt operantem nisi sit malitiosus, vel minus in arte peritus. Non opus est omnes simul aduocare, sed pauci sufficiunt & aliquando vnus satisfacere potest operanti, siue operatio nocturna sit, siue diurna. Nam cum sint beneuoli, quieti & tranquilli: frequentius soliuagi sunt, quam in multitudine tumultuosi. Cum ergo volueris operari per eos, & mentis tuæ secretum alicui, quantumcunq; absenti, peripsos intimare: sic facito. Scribe in chartam præparatam antea debito modo, sicut scis, quamcunque narrationem volueris & in quacunque lingua; quia indifferens est: cum ille non ex charta, sed ex Spiritibus mentem tuam percepturus sit, quam scribens, vertes te ad sub solanum, qua perfecta dicas istam coniurationem. Padiel aporsy mesarpon omeuas peludyn malpreaxo. Condusen, vlearo thersephi bayl merphon, paroys gebuly mailthomyon ilthear tamarson acrimy lon peatha Casmy Chertiel, medony reabdo, lasonti iaciel mal arsi bulomeon abry pathulmon theoma pathormyn. Cum hæc verba compleueris, videbis duos vel ad minus vnum e` Spiritibus placidissime presentem & paratum obedire voluntati. Et huic committes secretum tuum, & fideliter perferet illud quo` iussisti. Cum autem literæ venerint ad eum cui mittuntur per nuncium, si solus est, bene, si cum aliis, secedat ad partem si potest, aut si non potest, versus ad subsolanum, dicat sub silentio istam coniurationem. Padiel ariel vanerhon chio tarson phymarto merphon am prico ledabarym, elso phroy mesarpon ameorsy, paneryn atle pachum gel thearan vtrul vt solubito beslonty las gomadyn triamy metarnothy. His verbis rite dictis statim Spiritus missus apparebit reuelans ei perfecte nullo aliuo percipiente quicquid illi commisisti reuelandum sine dolo & sine omni periculo. Nemo autem maliciolus & nequitiosus facile in hac arte poterit operari, sed quando quis melior & purior fuerit tanto ei Spiritus libentius & hilaritate maiori obediunt. Et quando hanc scientiam vnusquisq; magis occultauerit, tanto facilius operabitur. Et nota, quod iste Padiel cum Spiritibus suis est deputatus ad nunciandum secretas auisationes pro correctione malefactorum, incarceratione, punitione, sicut subiecto demonstrauimus exemplo.

INTENTIONIS SECRETVM, QVOD NON

literis, sed Spiritibus secundae mansionis
committatur.

DELATVS est quispiam apud principem, cui aliquod crimen imponitur læsæ maiestatis vel quodlibet aliud: vult cum puniri per suum officialem a` quo longe disiungitur, sed ei scribere id ipsum non vult, ne manifestatis literis qualibet occasione reus fiat auisatus, & fugiat, vel coadiunctis sibi viribus amicorum resistat, vel quippiam contra principem aut patriæ leges moliatur sinistrum. Scribit hanc vel aliam quãcunque narrationem ad suum præfectum quam non vereatur ab omnibus legi: secretum vero committit Spiritui, eo modo quo prædiximus, qui fideliter narrabit secretum eius illi, ad quem mittitur prius in hac arte institutum.
Sinceram charitatem. Mitto tibi orationem pro deuotione poenitentium, satis pulchre compositam, breuemque, quam integra mentis meæ beneuolentia in te sola possidere non voluit, & est talis ut sequitur. Libera nos Iesu Christe æterne saluator bonorum omnium & indulge reorum delicta, gemitusque nostros exaudi, mitigans tempestates vitiorum, renouansque conscientiæ vetustatem, ad æternam nos reducito paradisum. Bone Iesu remitte nobis exorantibus peccata nostra: quoniam grauiter offendimus & sæpe relapsi sumus. Dulcissime saluator infirmitates nostras sana, quæsumus. Benignus esto rogantibus te Iesu pyssime & nos famulos tuos supplicantes exaudi. Homines sumus assiduis miseriis inuoluti maximisque tempestatibus immersi. Erue nos, tribulatorum consolator victoriosossome; quoniam vita nostra assidua in foelicitate sepulta corrumpitur. Miserere tantum Iesu clementissime saluator, respice humilitatem te amãtium & non permittas demerginos exules in luto & turpitudine vitiorum, in amore sæculi. Hucusque torpentes iacuimus, vicijsque innodati nostram paruipendimus salutem, futurique examinis minime recordati sumus. Benignissime Creator esto propitius famulis tuis, & salue lachrymantes quos decepit miserrima vanitas mundi, viam (proh dolor) Veritatis negleximus omnes, sed libera nos luto infixos exulesque: quoniam Saluator noster tu es Iesu; qui neminem despicis gaudium indeficiens & sempiterna foelicitas sanctorum es spes nostra, Christianorum gloria, Angelorum lumen, remunerator inuictorum Martyrum, corona virginum, honestas viduarum. Bone Iesu exaudi nos humiles, clamantes ad te, libera nos de præsenti exilio, concedens nobis gratiam, vt sine fine viuamus, viuifica quæsumus non miseros seruos tuos exules, quos redemisti, vt zelum Iustitiæ verum consequamur. Conserua nos omnipotens Deus, maiestas infinita, misericordia incircumscripta, æterna salus nobilium animorum. Amen. Finis orationis Ioan. Trithemij Abbatis.

Tritemij Abbatis - Libri Magici - Ismaell

 

ALIA ORATIO, CVIVS CONIVRATIO PA-

diel melion, parme, camiel busayr, ilnoma, veno-
ga, pamelochyn.

HANC quoque non indeuotam orationem accipito. Humanæ salutis amator, vniuersorum creator maximus, nobis indixit obedientiam mandatorum cui omnes tenemur obedire ex amore, præmium vero obedientibus promisit sempiternæ foelicitatis tabernaculum possidere. Christi obedientiam inspiciamus, quam imitari curemus, vt ad æternam foelicitatem nobis promissam ingredi mereamur; angelorumque consociari mansionibus sempiternis. Agamus poenitentiam dum possumus, tempus preciosum expedentes fructuose. Caueamus ne imparatos mors pariat, quæ concedere moram alicui recusat. Ideoque fratres agere poenitentiam non tradetis. Velociter enim ad vos mors veniet: quam nemo vestrum diu euadere potest. Dies ergo vestros transeuntes conspicite poenitentiam inchoantes, quando tempus habetis. Appropinquat hora decede~di hinc. O mors rerum terribilium terribilissima, quam velociter nos miseros consumis incolatumque nostrum breuissimum multis iniuriis plenu~ miseris facis esse crudelem? Euigilemus miseri Christo Iesu Saluatore nostro pijssimo nos exhortante & contestante, vt turpes negligentias arguamus, & bonis operibus iustitiæ vias solicite custodiamus. Alme redemptor generis humani exaudi nos, veniamque nobis tribue peccatorum. O pater misericordiæ sis nobis propitius in omnibus aduersitatibus nostris. Sana domine infirmas animas nostras, quoniam tui sumus, præsta nobis afflictis vermiculis requiem sempiternæ amoenitatis, quatenus te semper aspiciendo laudemus.
Amen. Ioan. Trith. Spanheimensis ædidi, 1500.

CAP. III.

CVIVS PRINCEPS CAMVEL, HABENS SVB

se spiritus præsidentes diurnis operationibus 10. & nocturnis similiter 10. cum subseruitoribus totidem, quorum officium est mittentis nunciare aduentum, Vias & Iter.

TERTIAE mansionis ad Eurum primus & supremus omnium Spiritus vocatur Camuel, valde beneuolus & promptus ad mittendum suos substitutos ad eum qui in hac scientia secundum formam debitam operatur. Paucos quidem habet ministros, sed omnes bonos, volu~tarios & fideles, videlicet decem, qui præsunt, diei & totidem qui præsunt nocti, qui semper bini mittuntur ad operantem ex vtroq; ordine, cum hi qui præsunt diei, non fugiunt tenebras, nec illi qui præsunt nocti, lucem. Semper vbi necessitas expostulat in omni commissione operantis alter iuuatur ab altero: & quando apparent visibiles, tu~c vnus cernitur in habitu pulchro mixti coloris, & alius in forma lucidi splendoris astare consueuit. Sæpe tamen apparent solo effectu sensibili quidem, sed non videntur, nisi cum ita placuerit operanti. Iste vero Camuel cum ministris & subseruitoribus suis autoritatem habet atque virtutem nunciandi absenti amico statum, voluntatem, conditionem, viam, itinera, aduentum, & recessum mittentis, quando voluerit ipse qui operatur in hac arte. Cum ergo volueris, operarisque pro tua voluntate, per angelos huius mansionis: oportet te scire inprimis, qui sint decem angeli Camuelis, que præsunt diei & quot quilibet eorum habeat substitutos, & ita similiter de nocturnis: quod vt scias perfecte: præsentem tabulam considerabis.

 

Schw.

Roth.

S.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

TR.

Magis videtur legen- .. Noctat. Orpeniel 10. Citgara 100e Daniel 10. Dobiel 100. Azimo 10.
 Camyel 100. Pariel 10. Omyel 10. *Nodar 10. Tediel

0.

 

Budiel

10.

Cariel

10.

Asiniel

100.

Phaniel

10.

Moriel

0.

 

Elcar

10.

Neriel

10.

Calym

100.

Meras

100.

Tugaros

0.

Hic habes in tabula 10. angelos Camuelis qui præsunt diei eum substitutis suis in numero, & totidem qui presunt nocti, cum suis quoq; subseruientibus. Vltimi autem sicut cernis nullum habent substitutum, quoniam o sicut nosti, nihil omnino significat in numero. Cum ergo volueris per istos angelos operari, præpara chartam tuam, sicut moris est; & versus ad Eutum scribe quamcunque narrationem, & in quacunque lingua volueris; quæ non sit necesse occultari: qua perfecta, legas sequentem coniurationem tacite. Camuel aperoys, melym meuomanial, casmoyn cralti busaco aeli lumar photyrion theor besamys, aneal Cabelonyr thiamo vesonthy. Completa hac coniuratione sub silentio, fac commissionem tuam spiritibus, qui præsto sunt, quemadmodum nosti; & emitte eos, omnia sub silentio & extra tumultum, si fieri potest, operans, postea da literas, cui volueris nuncio perferendas, apertas vt libet, & vadat, quia Spiritus non negligent officium suum, siue cito veniat nuntius, siue tarde, de quo nullum sit tibi dubium, qui fideles sunt. Oportet autem vt scias, quem Spiritum mittere velis ex pr&aedictas, quatenus in coniuratione nomen eius statim post principalem exprimas, & hoc in omnibus operationibus, in quibus angelorum mittendorum nomina in ipso capitulo ponuntur. Sed iam ponamus dictorum à nobis similitudinem super his, quæ pertinent ad officium Camuelis & Spirituum eius subiectorum.

SIT ISTA MENTIS MEÆ INTENTIO SE-

cretissima, quam per Spiritus praedictos velim
scire absentem.

SVm Romæ positus, intelligo ex consilio secretissimo summi pontificis, Romanum imperium ipsum velle tranbsferre in Fràcos. Cupio auisare Germaniæ principes: per nu~tios nequeo quibus non confido: literis nequeo, quiæ in omnibus Ciuitatibus Italiæ sunt in portis deputati, qui scrutantur transeu~tes exactissime. Scribo ergo vnam orationem deuotam, quam mitto per nuntium apertam, cum alijs familiaribus literis clausis ad eosdem principes. Compello Spiritus tertiæ mansionis & præcipio eis vt literas mittendas sequantur. Et cum à recipiente vocati fuerint, reuelare ei non obmittant secretam intentionem meam, quam literis cõmendare non audebam. Veniunt, vadunt, obediunt. Omnes morimur, quoniam omnes hæreditarium reatum originalis noxæ contraximus: nemoque viuit non moriturus in breuissimo tempore: contraximus delictum originale in Adam & Eua. Morimur autem morte corporis omnes homines propter temeritatem Matris Euæ miserabilem. Mortem vero animæ Victor mortis Iesus nos liberando fugauit. O Iesu Christe crucifixe, respice humilitatem nostram quoniam miseri sumus, infoelices, multisque tribulationibus vexamur. Ergo clementissime Rex coelorum petimus concede nobis contritionem, veniamque omnium peccatorum propter humilitatem tuam eximiam qua redemisti nos de inferni ærumnosis tenebris, noxiisque passionibus. O beatitudo nostra Iesu clementissime, ô dulcissime amator Innocentiæ quid retribuam tibi. Tu santus & innocens pro nobis pateris. Quo fugiemus cum veneris ad rationis examen? Venies cum potestate reddere mercedem vnicuique secundum conscientiam suam. Eruntque tibi nuda omnia: nec te aliquid latebit, cuius non habeas notitiam. Ergo viuentes agite fratres poenitentiam, districtumque Dei omnipotentis examen operibus misericordiæ præuenite.
Tergite fletibus crimina & pauperum labores subleuantes, Deum vobis efficite placabilem. Quoniam benignus est inuocantibus eum. Ergo, dum tempus est, quærite misericordiam eius. Semper gratias agite ei qui redemit vos Iesu Christus crucifixus pro hominum salute timentium dominum.

SIT ALIA FORMA SECRETORVM ISTA
quæ committatur Spiritibus.

SEcretum manet in mente mea repositum, de aduentu meo ad amicum vel amicam in proximo secreto. Non audeo scribere hoc ipsum, ne palam fiat, quod causa vetat ardua, nec demandare per nuntium, quod idem periculum: voco spiritum, committo rem, venit, vadit, perfert secretum secretissime, tutus sum ego literarum forma quas mitto, fit vt libet familiaris, ne desit occasio.
Salutem D. Lator præsentium frater Arnoldus Bostius plura composuit admiranda volumina de variis rebus, vt in libri nostro tibi dudum transmisso inter alia multa, qui prænotant de Ecclesiasticis scriptoribus, reperies scriptum in fine, vbi fit mentio viuentium. Hunc tantum virum, religione & artium venustate notabilem tuæ sinceritati, charissime fautor, commendo & plurimum rogo, quatenus recipias ipsum ea qua omnes in amicitia nobis coniunctos suscipere familiaritate consueuisti. Reserabit tibi arcana multa naturæ teque conuersatione dulcissima oblectare poterit, si volueris. Meum de magicis experimentis codicem quem habes mihi oro quantocyus curato remittere. Volumen Synesij virtute spirituum mittam tibi mox cum mihi experimenta mea remiseris. Cura te ipsum vt valeas. Mihique sæpe rescribito. Datæ in Spanheim sexto Iduum Martij. Anno dominicæ Incarnationis M.D. Ioan. Trith. Abb. —– Recipiens autem literas is ad quem spiritu~ misisti, faciat quod in hac arte nouit esse faciendum: & signo orbiculari cognito se vertat ad Eurum subque silentio istam dicat imprecationem.
Camuel Busarcha, menaton enatiel, meran sayr abasremon, naculi pesarum nadru lasmõ enoti chamabet vsear lesponty abrulmy pen sayr thubarym, gonayr asmon friacha rynon otry hamerson, buccurmy pedauellon. His dictis accipiat literas denuo in manum respiciens versus Eurum vt nosti. Notandum vero quod isti spiritus omnes cum suo principe sunt, ad Eurum & propterea oportet, vt se illo vertat omnis qui operatur per illos: aut si non potest, literas saltem illo versus cum receperit reponat. Obserua & intellige quæ diximus tibi.

CAP. IV.

CVIVS PRINCEPS ASELIEL MORATVR AD
Euro-austrum, habens sub se 40. principales substitutos cum
seruitoribus eorum: & præsunt his quæ
pertinent ad amorem.

QVARTAM mansionem ab Oriente in Euro-austro tenet magnus princeps Aseliel cum spiritibus suis, quorum decem præsunt operationibus in hac arte diurnis, & 20. nocturnis. Horum omnium potestas & officium est nuntiare ea quæ pertinent ad amorem mulierum. Habent autem hi 30. tanquam principales sub se, & totidem alios quos mittunt per ordinem ad officia sua, cum fuerint per operantem debito modo vocati. Rursus sub istis iterum sunt alij, quorum magnus est numerus. Tu autem cum volueris per principem huius mansionis in Steganographia operari, non opus est omnes subiectos ei spiritus aduocare, sed sufficit tibi vnus aut duo, siue operatio sit nocturna siue diurna. Dicam ergo tibi paucorum nomina, cum numero subseruientium eis. Ex quibus semper aduoces vnum aut duos quos volueris, nec pluribus indiges, nisi operatio pro diuersis. Hæc est tabula:

Mariel

20

Cubiel

20

Asphiel

20

Melas

20

Nom. rub.

Charas 20 Aniel 20 Curiel 20 Sariel 20 Num. nig.

Parniel

20

Asahel

20

Chamos

20

Othiel

20

Nom. nig.

Aratiel

20

Arean

20

Odiel

20

Bufar

20

Num. rub.

Habes iam ecce sedecim principes ex maioribus, qui sunt sub Asiel magno, quorum octo præsunt diei, & octo præsunt nocti, & quilibet ex eis habet 20. subiectos famulos, quos mittunt ad officia sua, quotiens necessarium fuerit. Principes omnes boni sunt & ad obedientum beneuoli atq; promptissimi: sed famuli eorum nõ omnes, quoniã superbi & implacabiles aliquando sunt, maxime ad eos quos confiderant in arte minus esse perfectos. Isti vero sedecim principes cum subditis suis ad omnia nuncianda tibi sufficiunt, nec opus est, te plures vel nosse vel aduocare. Cum autem volueris operari in Steganographia per Asielem, pro præmissis in arte consuetis obserua locum mansionis eius, qui est in Euro-austro, & voca vnum ex spiritibus supra dictis pro tempore suo, quemcunq; volueris. Hæc est coniuratio. Aseliel aproysy, melym, thulnear casmoyn, mauear burson, charny demorphaon, Theoma asmeryn diuiel, casponti vearly basamys, ernoti chaua lorson. Completis ex more coniurationibus subiunge cætera quæ sunt ex more in arte facienda, & consequetur effectus operationis tuæ certissimus. Ponamus exemplus.
Fingamus mentis tuæ arcanum. Habes amicam in cuius amore detineris, nec minus ipsa: sed accedere aut alloqui nõ potes eam propter custodiam suorum. Inuenisti tandem consilium, quo ipsa potiri valeas, sed eam est auisare etiam prius necesse: per te non potes, literis nõ audes ne in manus aliorum deueniant: nuntijs aut vetulis rem non decernis committendam, ne te postea reddant notum. Rem ergo arte per tempus occulta, quam fieri palam non posse confidis. Vocas ministros attis inuisibiles, scribis literas in nullo suspectas ipsasq; mittis ad amicam etiam per ipsos custodes, laudant scriptum, præbent amicæ legendum: illa signum recognoscens nuncium aduocato occultum, audit consilium, remandat consensum: accedis, istras potiris.
Mors Iesu Christi genus humanum viuificauit, cuius vita innocenter afflicta liberauit nos ab omni calamitate. Ergo honoremus humilitatem eius in nobis resistendo tentationib. vitiorum, instandoqe in omnib. bonorum operum. Christus Iesus saluauit animas nostras. Gratias dicamus æternas nostro redemptori pÿßimo quoniam omnes reduxit ad tutas exuuias, cuius nomen cum feruore laudemus omni tempore, præoccupantes faciem sanctissimã eius nostris orationibus; viuamus virtuose in amore rectitudinis, abÿcientes tumultum mundalium negotiorum, iusticiæ normam sequamur, vitÿs noxiis resistamus deuotißime, lachrymisqe negligentias abluamus in maxima solicitudine memores futuri iudicÿ, cuius inæstimabilis horror inferni pœnis nequaquam inferior. Anno Dominicæ natiuitatis M. D.6.Id.Martÿ. Segno infernale - Libri Magici - IsmaellCum has simile sve acceperit literas is cui mittuntur in arte peritus faciat quod nouit secundum eis instituta faciendum, vertatqe se ad aspectum Euroaustri. Cuius hoc signum Segnale infernale - Libri Magici - Ismaell& legat contestationem spirituum quæ est talis: Aseliel murnea casmodym bularcha vadusynaty belron diuiel arsephonti si pa normys orleuo cadon Venoti basramyn. His contestatis continuet operationem artis, & audiet secretum mittentis.

CAP. V.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS, BARMIEL
nomine, moratur Austro, habens sub se 10. principes, qui præsunt diei, & 20.
qui præsunt nocti cum seruitoribus eorum: & sunt super secretis nunciandis,
quæ pertinent ad traditiones
castrorum.

QVINTÆ mansionis in Austro ad meridiem princeps magnus vocatur Barmiel, habens sub suo dominio principales duces 10. qui præsent diei cum subseruitoribus eorum & 20. numero, qui præsunt operationibus nocturnis cum famulis eorum. Qui ideo plures sunt numero, quam diurni; quia frequentius operatio huius mansionis fit in nocte quam in die. Eorum enim officium est nuntiare secretas traditiones castrorum & ciuitatum, maxime temporibus nocturnis. Tu autem cum volueris in hac arte operari per Barmielem; voca vnum ex principibus eius, quem cubque volueris: statim veniet ad te cum 20. seruitoribus, quia nunquam solus aut cum paucioribus incedere consueuit aliquot principum huius monsionis. Secretum vero tuum non famulis quia superbi & malitiosi sunt, sed principi committe, quia bonus, placidus, fidelis, & multum beneuolus est. Sed iam nominabo tibi ex ipsis principibus diurnis octo & ex nocturnis similiter octo, qui sunt meliores & promptiores ad obediendum, nec pluribus indigemus.

Schw.

Roth.

R.

S.

S.

R.

R.

S.

Sochas

20. Acterar

20.

Barbis

20. Marciaz.

0.

Roth.

Schw.

S.

R.

R.

S.

S. R.
Tigara

20

Barbil

20 Marquus

20

Baabal

0.

Schw.

Roth.

R.

S.

S.

R.

R.

S.

Chansi

20 Carpiel 20 Caniel 20 Gabir

0.

Roth.

Schw.

S.

R.

R.

S.

S.

R.

Keriel

20

Mansi

20 Acreba

20

Astib

0.

Habes 16. spiritus, quorum duodecim quilibet habet 20. ministros, cum quibus solent apparere vocanti. Reliqui quatuor, quibus o. quod nihil significat suppositum est, nullum habent subseruientem, sed semper soli veniunt & sunt in ministerio suo fidelissimi & impigri ad omnia quæcunq; mandaueris eis. Volens itaq; operari per aliquem eorum, præmissis his que sunt in arte præmittenda, dicas coniurationem istan ad Austrum. Barmiel buras melo charnotiel malapos veno masphian albryon, chasmia peluo morophon apluer charmya noty Mesron alraco caspiel hoalno chorben ouear ascrea cralnoty carephon elcfor bumely nesitan army tufaron. Postquam imperationem compleueris, spiritui apparenti quem vocasti commenda secretum, literas autem mitte per quemcunq; volueris, & qualescunq; volueris. Sed vtamur exemplo.

PONAMVS SECRETVM REGIS, QVOD

non sit confidendum alicui quouis modo.

REx quispiam aut princeps obtinere ciuitatem aut munitionem armis non valet, qua cupit, rem arte pertemptat, corrumpit mercede custodes, consilium nulli confidunt, nec literis quidem, ne deprehensus ille nõ consequatur intentum, isti mercedem cum vita amittant. Ad Mansionem Barmielis se princeps conuertit, vocat spiritum nuntium, committit occultum: venit ille, perfert nuntio, capitur nocte, non scitur quomodo. Pro his si placet fingamus literas in nullo penitus metuentes lectorem.
Iuste viuendo fœlicitatem consequemur: soli namqe exaltandi humiles, soli temperarij condemnandi. Si fœlicitatem requiris, æternam iustitiam tene, & altißimam gloriam consequeris. Feruentißimus Zelator veritatis esto & non amaueris mendacium, corrumpens honestatem, animique temperantiam dissoluens, fuge vanitatem mundi, quoniam breuißima est. Amator esto Iustitiæ & neminem supplantes iniuste. Cole virtutes, vita fuge, iustitiæ libertatem tuere, omnem insolentiam caue, semper humilis esto. Saluatorem animarum nostrarum dilige: qui diligit eum, nequaquam morietur infœliciter. Contemne gloriam repente transitoriam, ama beatitudinem sanctorum æternaliter non corrumpendam, fuge solicite insidias hostis nostri antiqui, quem vincet nunquam intermittenda deuotionis humilitas. Esto vigilans vt carnis ardore non vincaris, viriliter iustitiæ semitas defende, rectitudinisque Zelum intrepida perseuerantia tenendum memineris. Gloriam inanem semper fuge tanquam venenum. Paradisi Dei amoenitatem contemplare semper manentem. Gaudia seculi cito transeunt, hodie lætus, cras omnibus spoliatus emoritur. Fuge Zelum vitiosum amaritudinis, fuge superbiæ tumorem, quoniam vtriusque reatum perpetuis ma;is esse obnoxium non ignoras. Omnis superbus odibilis Deo: moriens sine intermissione cruciandus nunquam consolabitur. Quid deniqe exspectabunt siperbi nisi lamentum? Ergo væ vobis elati, æterno supplicio digni tenebrisqe & horribus reseruati sempiternis. O vanitas vanitatum mundi, exterminatrix luminis animarum deceptrix exulum, inferni reseratrix perniciosißima, Io. Tritth. Abbas. Spanheimensis scrips. 5. Id. Martij M.D Recipiens Literas - Libri Magici - Ismaell

Recipiens literas, cognito signo Barmielis se mox vertat ad Austrum vel quam primum potuerit. Non enim periculum, quo ad obedientiam spiritus, ex mora nasci poterit: etiamsi multa fuerit interposita. Nam quando vocant, semper venire consueuit, siue cito siue tarde, etiam post dies multos vocent. Hæ est eius Coniuratio, ijs premissis quæ ars expostulat agenda.

Barmiel any casleon archoi bulesan eris, Casray molaer pessaro duys anale goerno mesrue greal cusere drelnoz, parle cufureti basriel aflymaraphe neas lo, carnos erneo, damerosenotis anycarpodyn. Hanc Coniurationem cum dixerit, sicut oportet versus Austrum, audiet & intelliget mentem tuam, quam non literis sed spiritui commisisti: si ad aliam plagam se verterit, nunquam intelliget.

CAP. VI.

CVIVS SVPREMVS PRINCEPS GEDIEL
in Austro africo mansionem agens, sub se habet 20. in die, & totidem
in nocte cum seruitoribus eorum, qui officium annunciandi,
ea, quæ præcauenda, pericula habent.

SEXTÆ mansioni quæ est in Austro-africo presidet princeps magnus Gediel qui habet sub dominio suo alios duces principales 20. in die, & totidem in nocte cu~ multis seruitoribus eorum. Horu~ officium est nuntiare omnia quæ pertinent ad auisandu~ amicu~ de quocunq; imminente futuro periculo, & maxime ad principes pro defensione patrie, castrorum & ciuitatum; & ad omnia nuntianda quæ prosunt amicis, & his quibus fauemus, ad salutem: nec non & contra inimicos & aduersarios quoscunq;. Ad hec omnia non est necessarium aduocare 20. principes, sed duo sufficiunt cum seruitoribus suis, quos vt noscas ex nomine, cõsequenter aliquos ex eis numerabo, videlicet octo pro die, & octo pro nocte.

Schw.

Roth.

S.

R.

S.

R.

S. R.
Coliel  Sariel  Reciel  Aroan  
 20  20  20  20

Naras

 

Rantiel

 

Sadiel

 

Cirecas

 

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Sabas  Mashel  Agra  Aglas  
 

20

 

20

 

20

 

20

Assaba  Bariel  Anael  Vriel  

Primo antequam procedamus ad operandum, noueris, quod semper ad minimum duo spiritus vocandi sunt, cum 20. famulis suis, sine quibus nusquam procedunt, licet non semper omnes appareant visibiles. Sed de hoc non est curandum; modo tu consequaris per eorum ministerium inuisibile quod intendis. Cum ergo per eorum ministerium volueris aliquid in Steganographia operari; conuerte te ad Austro-africum; quoniam omnes ibi cum principe suo Gediel omni tempore morantur: & fac, quæ nosti secundum ordinem esse facienda. Hæc est Coniuratio:

Gediel asiel modebar mopiel, casmoyn, rochamurenu proys nasaron atido casmear vearsy maludym velachain demosar otiel masdurym sodiuiel mesray seor amarlum, laueur pealo netus fabelron. His completis erunt duo principes nominanti vocati præsentes, boni, beneuoli, & securi: quos non debes timere: sed committe eis confidenter, quicquid volueris: & mandatum tuum fideliter implebunt Segno infernale - Libri Magici - Ismaellhoc signum erit rubrum.

HABEAS IN MENTE TVA TALE SE-

cretum, quod literis commendare non audes.

SVm principi meo pro multis in me beneficiis obnoxius aduersariorum eius secreto percepi consilium per insidias & traditionem capiendi hac nocte castellum. Principem auisare meum cupio: literis nequo, cum scrutinium transeuntium per hostes fiat in via: per nuncios nequeo, quia nulli penitus meum periculum scio credendum. Vocabo spiritum, committo secretum, mitto literas tantum pro forma quascunque voluero, vt nouerit princeps, quis sit vocandus: & ex spirituum numero (quia sine literis alioquin nesciret missum à me spiritum) vadit iste, nunciat: princeps præoccupat castrum.

SIT FORMA LITERARVM ISTA VEL

alia; quam cum legerit, ire prohibeat.

SVmma humani generis nobilitas summaque virtus est Deum pure amare, ipsius gloriam quærere, & eum rectitudine mentis adorare. Humilitas enim puri cordis regnabit in Coelis patientia sublimabit, sola mens hominis nudi, Deum timentis diligentisqe ad nobilitatem veram constituetur. Deum ama, mundum sperne; sæculum iniquitatum fuge, ama religione~, fraternam charitatem, pacis vinculum, recteque conuersantium vnitatem. Christus in Euangelio monet: Nõ oportere nos solicitari circa humanas curas superfluas. Habentes (inquit Sanctus Apostolus) necessaria tantum, simus contenti. Habeamus itaque Dei amorem & Zelum iustitiæ: quoniam vere solidæ diuitiæ sunt, puritas animi, simplicitas cordis, negligentia honoris terreni, venustatis emundatio, morumqu sanctorum institutio. Simus intenti operibus bonis, ne vitia nos obruant, viuamus innocentes in omni rectitudine tanquam crastino morituri. Deum amemus purissimo corde, seruantes solicite mandata eius cum humilitate pro peccatis lugeamus omni tempore pijssimum Saluatorem deprecantes quatenum nobis vitia remittat, sui amorem cordisque humilitatem infundat. Deseramus istius mundi concupiscentias & vanos falsosqu honores obitum nostrum sedulo cogitantes. Viuere virtuose, proximum diligere, iniuriam nulli facere, Deum timere, eleemosynas dare, famelicos reficere, bonos defendere, prauorum vitia redarguere, orationibus insistere, gloriam mundi contemnere, lectionibusque incumbere, thesauri Christianorum sunt Vana enim gloria mundi repente ruitura est, falsæ etiam diuitiæ, quas breui exspirantes reliquemus inuiti, sola iustitia est nostra foelicitas. In nostra humilitate sit gloriatio & diuitiarum possessio nobiscum omni tempore mansura, memoria mortis, timor iudicij & nostrorum recordatio peccatorum. Segno infewrnale - Libri Magici - Ismaell

Cum has vel quaslibet alias literas nullu~ continentes secretum princeps acceperit meus: viso signo Gedielis nouit quo sit vertendum, & quis vocandus Spiritus.

Coniuratio.

Gediel aprois camor ety moschoyn diuial palorsan, fermel, asparlon Crisphe Lamedon ediur cabosyn arsy thamerosyn. His dictis, vt oportet, subiunctisqe non nullis quæ sunt in arte necessaria, spiritu reuelante, non litera, mentis meæ secretum, sciet arcanum, & præoccupat inimicum.

CAP. VII.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS EST ASIRI-

el, cuius mansio est ad Africum, habens sub suo dominio duces 20. qui
præsunt diei, & totidem qui præsunt nocti: quorum officium
est nunciare consilia principum
amicis.

SEPTIMÆ mansionis princeps & supremus vocatur Asiriel, & habetat in ea plaga orbis, quã appellamus ad Africu~, habe~s sub se 20. principes, qui presunt diei, & totide~, qui presunt nocti: qui omnes sub se multos habe~t famulos. Si duo duces voce~tur ab operante ad ministeriu~ artis ex diurnis; semper 20. famulos habe~t seruie~tes sibi: similiter & cum nocturnis fit. Quare si vnu~ vocaueris tantu~ ex principibus, maxime nocturnis: nõ 20. sed 10. famulos eum habere duntaxat comprobatur. Diurnos non vocabis, nisi ad minimu~ duos; quoniam soli venire non consueuerunt: ex nocturnis vnu~ vel duos, sicut placuerit, aduocare poteris. Si vocaueris duos, 20. si vnu~, 10. famulos in coniuratione ex more noueris esse addendos. Et vt scias, q soli, & cu~ socio qui sint vocandi; tabulam cõsidera.

  

Roth

S.

R.

S.

R.

S.

R.

 

Astor

 

Buniel

 

Arcisat

 

Cusiel

 

S.

 

20.

 

20.

 

20.

 

20.

 

Carga

 

Rabas

 

Adriel

 

Malqueel

 
 

Roth.

       
 

20 —–

20 —–

20 —–

20 —–

20 —–

20

  
 

Schw.

       
 

20 —–

20 —–

20 —–

20 —–

20 —–

20

  

 

  

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

 

Amiel

 

Maroth.

 

Budar

10.

Fassua

10

R.

 

20.

 

20.

    
 

Cusiel

 

Omiel

 

Aspiel

10.

Hamas

10.

Horu Spiritum - Libri Magici - IsmaellHoru Spiritum - Libri Magici - Ismaell

Horu~ spirituum qui sunt principales inter 40. habent officium nunciandi secreta consilia principum subditis suis & amicis; ex diurnis habes octo, & ex nocturnis totidem cum multis seruitoribus suis, qui sufficiunt ad omnia; nec cæteros vocare opus est. Diligenter obserua, vt cum vocas vnum vel duos principes ex nominatis iam numerum seruitorum eorundem in carmine exprimas: sunt enim superbi, & mirabiliter placet eis, quod multis dicantur præesse clientelis. Cum ergo volueris per ipsos in Steganographia operari; verte faciem ad Africu~, & fac quæ nosti esse facienda cu~ diligentia: vt nihil penitus ob mittas eorum, quæ pertinent ad artem.
Cõiuratio: Asiriel aphorsy Lamodyn to Carmephyn drubal asutroy Sody baruchõ, vsefer palormy thulnear asmerõ chornemadusyn coleny busarethõ duys marphelitubra nasaron venear fabelronty.

His completis, adstabunt ibi vocati: quos vt discernas; scito, quod principes cõmuniter solent apparere in habitu aereo, id est, Sapherino: famuli autem in albis. Secretum vero tuum cõmitte ipsis principibus, quia fideles sunt. Habent antè illam consuetudinem inter se omnes duces, vt, quando alloquitur eos operator, tu~c famulos emittant: imo per se recedant, ne audiãt cõmissionem. Cessante illo loqui ad principes, iteru~ famuli astare videntur.

Sit principis tale secretum, quod nulli credat perferendum.

CONSILIVM principis magnum & secretissimum de rebus arduis & maximis est. Vult illud scire principem alium quempiam amicum, eo qe causam habeat: sed timet venire cu~ maximo periculo sui suorumqe in publicum: si autem nuntio committatur, ne tradat, aut literis, ne legantur ab aliquo. Vocat ergo spiritum, qui non reuelabit arcanu~: committit, emittit, perficit, securus est.

Literas mandat in nullo suspectas, nec publicum in
aliquo metuen es.

IESV Christe Lumen indeficiens, omnium sancrotum æterna beatitudo. Creator vniuersitatis & rector, miserere nobis. Nos infirmi, gementes & flentes misericordiam tuam rogamus. Largire nobis virtutem vincendi temptationes diaboli, vt deuictis præsentibus malis requiem consequamur. O Saluator dulcissime Iesu remitte peccata nobis orantibus. Tuæ enim sumus, clementissime pater, creaturæ humiles: respice nos miseros inutilesqe famulos, quoniam tibi famularitotis viribus optamus. Fac noc habere amoris tui feruorem, bonis exornatum operibus in nobis semper. Da nobis veras virtutum operationes, obseruantiam iustitiæ, rectitudinisqe inseparabilem amorem: fac nos veraciter esse humiles mundaliumqe rerum strenuos contemptores, quatenus tuo amore semper ardentes nihil diligamus terrenum, nihil &aestimemus nobis temporale iocundum. O præceptor humilitatis Iesu Christe, doce nos tuam imitari doctrinam. Sumus (proh dolor) vitijs multis inuoluti, operibus bonis nudi. Salua nos Iesu Christe, ne pereamus. O Summa veritas viuifica nos, refugium animarum refrigerantissimum: esto nobis turris fortitudinis. Tu enim viuificator noster es, tu salus es animarum, mentisqe renouator dulcissimus. Tu ineffabile gaudium angelorum, animorumque fidelium requies saluberrima. Tu beatitudo sanctorum te amantiu~. Tu inextinguibile lumen ciuium supernorum. Tu mortuorum Viuificator fragilitatem nostram respice. Iesu Christe dulcissime adiuua nos fragiles seruos tuos, quatenus per viam veritatis sine offensione incedentes requiem consequamur æternam, O pijssime domine Iesu mitiga labores exilij nostri. Et cum finis, istius vitæ coeperit appropinquare, nobis misericorditer subuenire tunc digneris, quatenus ante faciem virtutis tuæ aduersarius ruat conterritus, fugiantqe procul omnium malorum prouocatores diaboli, mortis æternæ principes, sæuissimiqe nostri persecutores. Rogamus per virtutem nobilissimæ mortis tuæ dulcissime Iesu: non despicias nos inutiles seruos in die exitus nostri, quos redimere voluisti sanguine tuo: Laua excessus nostros, quatenus intrare gaudia patriæ coelestis, expectantibus nos angelis, mereamur. Amen. Scripsi ego Ioan - Libri Magici - Ismaell

Scripsi ego Ioan. Trith. Abbas, Scripsi ego Ioan - Testi Magici - Ismaellidibus
Martij, M.D.

LITERAS idcirco mittimus ad eum, cui fuerit spiritus quoque mittendus; quia nullus principium aut seruorum ex ipsis spiritibus venis, nisi vocetur, neque ad mittentem, neque ad eum, cui mittendus est. Vt ergo sciatis, cui mittitur, à qua mansionis plaga & quem debeat vocare spiritum; literæ mittuntur signo principis sigillatæ, & ita scriptæ vt Spiritum oblectent, cupiatque eorum fomento recreari. Sed de his in vltimo capitulo dicemus.

HÆC EST CONIVRATIO SPIRITVVM

pro recipiente.

ASIRIEL onear Camot Laueuiel gamer sothin ianoz alnay bulumer palorson, irgiel lamedon, ludiel Caparosyn nauy asparlon nadiel bulephor ianos pesonty tresloty Camõ elyr, mearsu nosy thamerosyn. His dictis versus Africu~ secretissime, cæterisque additis, quæ requiruntur ex arte; Spiritus apparebit illi cum seruis suis visibilis, nullo aliorum vidente eum, nec audient: & reuelabit secretum mittentis in aurem.

CAP. VIII.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS EST MASERIEL

ad eam plagam habitat, quam Fauonium appellamus,
habens sub se duces 60. principa;es cum seruis
eorum multis.

OCTAVA mansio est circa Occidentrm in eo loco, à quo ventus appellatur Fauonius: & ibi habitat princeps magnus, qui dicitur Maseriel cum infinita multitudine ducum, principum & famulantium, ex quibus ad hanc artem deputati sunt principes 30. qui præsunt operationibus diurnis, & totidem qui præsunt nocturnis, cum multis seruitoribus. Hi omnes sunt constituti ad nunciandum & referendum secreta humanarum artium Philosophiæ, Magicæ, Necromantiæ, & omnium mirabilium & secretissimarum operationum, quæ paucissimis sunt notæ hominibus: & super his sunt prompi & multum fideles, nec reuertuntur, nisi perfecerint totum qe eis fuerat commissum. Quieti sunt & sine strepitu veniunt, sicut iubentur per se cum multis vel cum paucis, vel etiam sine famulis salte~ visibiliter: nemine~ terrent, nisi eu~, qui non institutus in arte presumpserit eos vocare per vera principia artis, ad que nemo facile sine instituente pertingit. Vt aute~ in promptu habeas, quos voces ad operationem apiritus: noueris, tibi non omnes esie necessarios, sed aliquos: & ideo sufficiant tibi duodecim pro actionibus, quæ fiunt in die, & totidem pro his quæ fiunt in nocte, cum seruitoribus eorum.

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Mahuc

30

Zerael 30 Azimel 30 Alsuel 30
Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Rouiel

30

Athiel

30

Chasor

30

Aliel

30

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R. S.
Fariel 20 Vessur 30 Potiel 30 Espoel 30

Espoel - Testi Magici - Ismaell

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Arach

30

Sarmiel

30

Baros

30

Rabiel

30

Maras

30

Amoyr

30

Eliel

30

Atriel

30

Noquiel

30

Badiel

30

Paras 30 Saluar 30

Habes quidem ex trigenta spiritibus Maserielis principalibus quatuor & viginti cu~ seruitoribus septingentis & viginti, quorum primi duodecim præsunt operationibus diurnis, & reliqui duodecim nocturnis. Cum ergo per eos aliquid in Steganographia operari volueris, verte te ad Fauoniu~, & præmissis necessariis, quæ requiruntur ex arte, voca vnum ex prænominatis, quem volueris, sicut oportet: & sine mora veniet. Coniuratio: Maseriel bula~ lamodyn charnoty Carmephin iabru~ caresathroyn asulroy beuesy Cadumyn turiel bulan Seuear; almos lycadusel ernoty panier iethar care pheory bulan thorty parõ Venio Fabelronthusy. Apparente spiritu, quem vocasti, committe ei secretum tuum perferendu~ secure, nihil hæsitans omnino, tacite loquens ad ipsum, si in medio aliorum fueris, vt nosti.

Sit mentis tuæ secretum tale. Sit mentis tuæ secretum tale

HAbes arcana in scientiis occultis philosophia, astrorum Magia, Cabala Arithmetica, vel quibus libet artibus, quæ scire optas amicum prope vel procul absentem: sed sunt talia, quæ nec literis nec nunciis committere tutum: aut certe tibi arcana mittat, instandum: vel etiam cõmendare philosophantem, vt necciat tamen aliorsum. Vica vnu~ aut duos ex supradictis spiritibus: expone secretu~: suscipit onus perferet amico, tibiqe reportabit commissa ad illo.

Scribe orationem quam volueris, aut literas quaslibet
nihil continentes secreti.

OMnipotens sempiterne Deus bonoru~ remunerator æquissime, qui filium tuum nostri generis esse participem voluisti, vt redemerit diabolica inuidia nos miserrimos, qui sola benignitate, redunda~s forma~ nostri suscepit incorrupta~ ex flore virginalis vieri, archangelo sancto Gabriele insinuante, qe Virgo conceptura beatissimo tuo spiritui perpetua Virgo permaneret, immaculata, clarior hominibus angelicisqe spiritibus præeminentior. Genuit regem omnipotente~, Deum & hominem, sanctissima & reuerendissima Virgo Maria, virilis consortij omnino nescia, sine dolore pariens, sine tristitia vagientem Deum hominemqe suscipiens semper immaculata consistens, purissima, innocentissima, virtute humilitatis hominibus altior, charitate plena, omni laudi dignissima, & ab omnibus veneranda: Angeloru~ beatissima & semper laudanda, imperatrix refulgentissima, nobilis, inclyta, vereqe splendidissima: qua~ tuus filius in omnibus quæcunqe postulauerit, largissima dignatione admittit, eamqe vt matre~, reuerenter veneratur; omnibus creaturis excelle~tiore~: Cui nihil vnquam expostulanti negare consueuit: sed reuerenter sanctissimæ volu~tati tuæ consentit, omnia concedens honori eius, quæ stabit per nobis in nouissimo die adiuuans nos venerantes Virginis almæ præclaramerita. Deus lume~ veritatis nobis, deuotissime precamur, infunde Deus gratia~ & misericordia~ omnibus inuocantibus te remissionemqe vitioru~ suorum expostulantibus humiliter, & noli nos miseros despicere sed in tua bonitate considentes misericorditer suscipe amore lactantis Deu~ Virginis Mariæ omniumqe electoru~ tuoru~. Amen. Ioan. Tritth. Abb. Spanheimensis scripsi. Ammo dominicæ Incarnationis seu natiuitatis M. D. Iduum Mar. quarto. Iduum Mar. quarto
Suscipiens literas is cui mittuntur, signo Maserialis cognito se ad Fauonium conuertat, & præmissis occulte quæ requiruntur ad artem, ipsum spiritu~ qui missus est, vocet, Coniuratione~ adijciens.
Coniuratio.
Maseriel onear Camersin, Cohodor messary lyrno balnaon greal, lamedõ odiel, pedarnoy nador ianozauy chamyrin. Coniuratione expleta sicut oportet missus spiritus nebulatenus apparebit. Dictoque verbo mystico veritatem loquetur ad aurem, & omnia quæ sibi fuerant commissa fideliter intimabit. Nullus tamen circum sedentium sentiet quicquam: modo tu constans & imperterritus, sicut oportet, perseueres.

1579. Trithemius, Steganographie: Ars per occultam Scripturam
animi sui voluntatem absentibus aperiendi certu, 4to, Darmst. 1621.

(Written 1500. First printed edition: Frankfurt, 1606.)

——————————

British Library, printed books

Shelf mark: 819 e 14

Author: J. Tritheim

Title: Steganographia: Hoc est: Ars per occultam, etc.

Place and date of publication: 1621

CAP. IX.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR MALGA-

ras qui moratur in occidente habens sub se duces pro actionibus
diurnis 30. & pro nocturnis totidem: quorum officium
est annunciare secreta familiaria
amicorum.

ONÆ mansionis quæ est in occidente equinoctiali habitator est Malgaras maximus princeps occidentis, qui habet sub se 30. duces qui præsunt diei, & 30. alios qui præsunt nocti cu~ seruitoribus eorum. Omniu~ istorum officium est secreta & arcana familiatia amicorum nunciare amicis. Boni sunt duces & promptissimi ad obediendum vocanti; maxime diurni, quoniam plus assueti sunt inter homines conuersari. Nocturni enim, etsi boni sunt, non tamen libenter cum hominibus conuersantur, sed luce~ summopere fugiunt & detestantur, latitare cupientes tenebris & ob id frequenter apparent vocanti eos per cõiurationes sicut vestertiliones. Ex his omnibus quatuor & viginti suis nominibus collocabimus in tabula, quorum duodecim in die: totidemque in nocte sufficiunt.

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Carmiel 30 Agor 30 Cabiel 30 Misiel 20 Aroiz 10.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

R.   
Meliel 30 Casiel 30 Vdiel 30 Barfas 20   
Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

    
Borass 30 Rabiel 20 Oriel 30

S.

30.20.
30.20.10.
  

Schema e tabella degli angeli - Libri magici - Ismaell

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

 
Aroc 30. Libiel 30 Caron 30  
Schw. R. S. R. S. R. S. R.  
Dobiel 30 Raboc 30 Zamor 30. Aspor 20  
Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Cubi 30 Aspiel 30 Amiel 30 Delias 20 Basiel 10.

Habes nuuc de principibus Malgaretis duodecim pro actionibus diurnis, & totidem pro nocturnis, cu~ famulis eorum sexcentis & quadraginta: & nota quod Aroyz & Basiel semper per soliuagi sunt: Misiel, Barfas, Aspor & deilas bini & bini vocari possunt, reliqui vero terni. Cum volueris havere tres aut duos aut vnum, caue ne terris innominibus eorum. Sicut tabula te docet, ita facias abseque immutatione, ne periculum incidas.

Carmen Coniurationis.

MALGARAS ador chameso bulueriny mareso bodyr Cadumir auiel casmyo tedy pleoryn viordi eare viorba, chameron vest thuriel vlnauy, beuesy meuo chasmironty naor ernyso, chorny barmo caleuodyn barso thubra sol. Coniuratione dicta sis vir fortis & constans: apparebunt tibi statim visibiles quos vocasti. Quod si vocato ex nocturnis non statim venerint: non propterea intermittas opus tuum: sed vrgeas eos iterata Coniuratione, donec obediant. Sunt enim aliquantulum pigri, & non libenter veniunt inter homines, sicut prædiximus.

Sit mentis arcanum, quod nec homini nec literis
committere placet.

IN his, quæ ad rem familiarem, pecuniam, depositum, mutuum, fide~, vel ad quelibet humanæ conuersationis negotia pertinent, Secretum habes, quos cupis amicum scire procul absentem: sed tale est, quod cum maximo vtriusq; vel periculo vel detrimento publicum subiret examen: ob id nec literis confidendum, nec hominibus. Vt ergo sis securus, nulliusque conscientiam reuerearis, ad occidentem te vertis, vocas ducem, committis arcanum: vadit ille, perfert fideliter omnia: si quid ad te fuerit commissum refert.

Literas qualescunque volueris, scribe, inquibus nullius
vereare conspectum.

SALVTEM & charitatem dilectissime & singularissime amice, præsentium lator, ex Ruremunda oriundus valde in amicos nostros beneficus & gloriolus quem vt humaniter excipias, rogo tibi necessitate~ suam exponet: Qui cu~ mihi veteri necessitudine semper fuerit coniunctus pro viribus meis, dulcissimum iudicarem releuare beneficijsque cumulare illum. Et vtinam possem consolationem calamitatibus eius impendere. Sed cum sim grauibus (vt luce tibi clarius constat) damnis axhaustus: nõ possum meo satisfacere zelo, vt optarem. Tu autem, qui es necessarijs temporalibus abundans, amico te lætum exhibeas, humanumqe: quem admodum consueuisti te exhibere necessitatum amicorum patronum. Rogo itaque, mutua illi sub termino certo ducentos florenos quia constitutus est maxima in necessitate, sicuti te docebit. Confido, quod omnia restituet ad integrum, vbi constitutus illi terminus venerit. Quod si feceris, gratias agam nunquam intermorituras, tibiqe in grauioribus astabo. Age, vt amorem syncerum in nos tuum effectum comprobemus. Quod illi feceris mihi volo scias factum nec minus ipsum gratissimum tibi obligaueris (firmiter crede) & termino elapso restituet integerrime ominia. Consueuit enim promissa inuiolabiliter seruare, præbere se constante~ cunctis hominibus. Cæterum cum nouos gaudeas audire rumores scribere aliquid velim. Enutriui catellum (græco vocabulo erit recte vocatus) tanta eruditione, doctrina, omniumqe rerum memoria vigente~, vt bestiam exuisse nonnullis, hominemqe induisse videatur; græca latinaqe intelligit verba, nouit delictorum suoru~ veniam petere Quicquid iussero, facit; meqe annuente gestibus, secreta hominum pandit. Tanta cum morum disciplina imbutu~ cerneres, vt multis doctiore~ hominibus æstimares. Iussus fenestram aperire, aperit, naturamqe ingenio transcendens prohibitus cibaria reponit. Onus sibi impositum baiulat exhiberi zelosum defensore~ mei se amat, ludit egregie, mirandaqe facit prorsus insuetis incredibilia Vale. Ioan. Tritth. Abbas Sancti Martini in Spanheim scripsit .3. Id Martij. Anno M.D, Id Martij
Has aut quaslibet alias cõ acceperit cui mittuntur, amicus signu~ intelligit principis esse Occidentis: vnde præmissis ex more præmittendis ad Occidente~ se vertit, vocat Spiritum, inuisibilem missum contestans, vt visibilis fiat, nec cuiquam dicat.

Carmen Spiritus.

MALGARADAS apro chameron asoty mesary throes Zamedo sogreal paredon adre Caphoron onatyr tirno beosy. Cha merõ phorsy mellon tedrumarsy dumaso duise Casmiel elthurnpeson alproys fabelronty Sturno panalmo nador. Completo carmine, aderit Spiritus ipse vocatus more suo reuelans tibi, quæ in mandatis suscepit; fideliter, cum quo remandare poteris amico quicquid volueris eum scire occultam.

CAP. X.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR DORO-

thiel eam plagam inhabitans, quæ Chorus appellatur à vento: &
habet sub se multos duces & famulos.

ECIMA mansio vocatur Chorus à vento, in qua moratur magnus princeps Dorothiel, qui habet sub sua potestate & dominio 40. duces, qui præsunt operationibus diurnis, & totidem qui præsunt nocturnis absq; famulis & seruitoribus pene infinitis. Horum officiu~ est omnia nunciare arcana, quæ pertinent ad negotia Spiritualia, & ad dona ecclesiastica, beneficia, prælaturas, dignitates, & similia. In operatione autem Steganographiæ, ducum Dorothielis non est opus omnium nomina in medium proferre: sed sufficiunt ex quolibet ordine pauci. Reliquorum nomina in suo loco cum cæteris exponemus. Et de his tabulam considera.

Koth
Mugael 0.
Choriel 0.
Artinc 0.
Esiel 0.
Rmx

 

P

S. R.

F

S. R.

P

S. R.

F

S. R.

Mugael 40 Gudiel 400 Nachiel 40 Phutiel 400
Choriel 40 Asphor 400 Ofisiel 40 Cayros 400
Artinc 40 Emuel 400 Bulis 40 Narsyel 400
Efiel 40 Souiel 400 Moniel 40 Moziel 400
Maniel 40 Cabron 400 Pafiel 40 Aroziel 400
Suriel 40 Diuiel 400 Gariel 40 Cusync 400
Carsiel 40 Abriel 400 Soriel 40 Vraniel 400
Fubiel 40 Danael 400 Darbori 40 Pelusar 400
Carba 40 Lomor 400 Paniel 40 Abael 400
Merach 40 Cesael 400 Curfas 40 Meroth 400
Althor 40 Busiel 400 Aliel 40 Cadriel 400
Omael 40 Larfos 400 Maziel 40 Lobiel 400

Ecce habes de principibus Dorothielis ex quolibet ordine diurno scilicet & nocturnis 24. duces, cum numero seruitorum decem millium, centum sexaginta. Et nota, quod operatio per istos multum est à cæteris diuersa, quemadmodum large de domino dicemus. Nam secundum 12. horas diei & noctis operandum est in mansione ista, semperque duabus horis præsunt quatuor principes, tam in die quam in nocte: ita vt non liceat tibi aduocare alium, nisi ex ordine, quem hora concernit. Vt si sit operatio in prima vel in secunda hora diei: voca, que~ volueris, ex primis quatuor qui præsunt diei: si in tertia vel quarta, ex secundis quatuor ducem noueris esse vocandum. Et ita consequenter faciendum per omnes ordines & 24. horas tam in die quam in nocte. Cum autem volueris operari in Steganographia per spiritus ipsius Dorothielis: præmissis generalibus in arte præmitti consuetis, scribe literas qualescunque volueris, vertensque te ad eam plagam orbis quam à vento communiter Chorum appellamus, voca vnum aut plures ex quatuor, qui præsunt horæ, in qua operaris. Dorothiel cusi feor madylon busar pamersy chear ianothym baony Camersy vlymeor peathã adial cadumyr renear thubra Cohagier maslon Lodierno sabelrusyn. His dictis spiritum apparentem videbis, quem vocasti, promptum & hilarem ad obediendum, cui arcanum tuum committas secure & fideliter. Tabulam præcedentem aspice.
Koth - Ismaell

Ponamus mentis quodcunque arcanum literis
committendum.

ESt tibi negotium, in re qualibet spirituali ad principem, valde &Amp; arduum & secretum, quod nulli mortalium nec literis quide~ putas credendum, Vis illud scire principem> Literas pro paupere Clerico supplicatorias aut quaslibet alias fingis ad eum: vocas spiritum, committis illi secretum: sideliter agit omnia.

Literas qualescunque volueris dabis, in quibus non
verearis quicquam.

SIgnifico Gratiæ Vestræ Illustrissime Princeps, Conradum Hummel beneficatum super altare sancti Euangelistæ Iohannis defunctu~ esse nocte præterita. Ne autem Gratia Vestra vel vni ex imperitis vel indignis, quorum reor grandem numerum affuturum (vt fieri solet) altare dictum expectantium: sed vtiliori viro reseruandum ex indeliberato concedat, ero: licet longe existam indignus, quam vt preces meæ in maximi & nobilissimi principis coms[ectu aliquod beneficium reportare videantur, digne quatenus gratia vestra præsentium exhibitori, repulsis indigniorib. alt are præfatum concedere dignetur: quem cognoui optimis beneficiis dignum, quippe quem morum pulchritudine adornatum, scientia atque literis omnifariam eruditium, modestum continentem temperatum amoreque religionis Gratia Vestaæ nouerim esse placiturum. Eritque beneficiis exhibitis, non ingratus, sed perpetuo memor. Datæ ex Spanheim. pridie Idus Martij, Anno domini nostri M. D. Ioan. Tritth. Anno domini nostri
Cum has meas vel quaslibet alias acceperit literas princeps, aut alter, cui mittuntur, in arte peritus: signo Dorothielis cognito se vertat ad Chorum (vbi ipse spiritus cum ducibus & seruitoribus suis moratur) faciens omnia & singula, que ars ipsa requirit. Deinde spiritum voce submissa tacite vocet vt nouit.
Dorothiel onear chameron vlyfeor madusyn peony oriel nayr druse mouayr pamerson etro dumeson, dauor caho. Casmiel hayrno, fabelrunthon. Completo carmine isto si moram fecerit spiritus in veniendo; iterum legat vsque tertio: & sine omni dubio visibilis apparebit, & reuelabit ad aurem commissa.

CAP. XI.

CVIVS SPIRITVS SVPREMVS QVE VOCA-

tur Vsiel, habitans ad eam plagam orbis, quam ex vento inde flante
Subcircium appellamus: qui habet sub se 40. duces in die, &
totidem in nocte: qui sunt super Thesauro.

NCIMA mansio totius orbis vocatur Subcircius à vento videlicet, qui ex illa parte venire confueuit. Ad hanc plagam moratur magnus princeps qui vocatur Vsiel, habens sub se 40. principes, qui præsunt operationibus diurnis, & 40. qui præsunt nocturnis. Horum officium est nuntiare occultos & subterraneos Thesauros, & omnia, quæ ad rationem Thesaurorum pertinere videntur. Ex his paucos, & quot sunt in operationibus Steganographiæ hoc loco sufficientes, nominabimus: & reliquos cum aliis ad proprium capitulum in fine huius libri nominandos referuamus. Et nota, qe duces istius mansionis, quando vocantur ab operante, libenter & cum maxima hilaritate venire consueuerunt. Et quamuis multos habeant famulos: numquam tamen vidi, quod aliquem eorum secum adduxerint saltem visibilem. Si quis autem vellet vti ministerio famulorum: posset, quoniam sub principibus sunt, & coguntur eis in omnibus obedire, si operator fuerit talis, vt nouerit eos debite vocare vel etiam compellere, si tardius apparere voluerint.
 

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R. S.
Abaria 40 Saefer 40 Amandiel 30 Hissam 30
Ameta 40 Poriel

40

Barsu

30

Fabariel

30

Arnen

40

Saefar

40

Garnatu

30

Vsiniel

30

Herne 40 Maqui 40     

 
 

R.  
Segnale Magico - IsmaellSegnale Magico - Testi Magici - Ismaell

 
 

Schw.

Roth.

S.

R.

S.

R. R.

S.

Ansoel 40 Saddiel 40 Asuriel 20 Pathyr 20
Godiel 40 Sobiel 40 Almoel 20 Marae 20
Barfos 40 Ossidiel 40 Segnale 40Segnale 20
Burfa 40 Adan 40 Lapharon 10 Ethiel 10

 

Ex quadraginta principibus Vsielis, qui præsunt operationibus diurnis habes 14. cum seruitoribus eorum 400. in numero, & 14. qui presunt operationibus nocturnis cu~ 440. famulis eorum cum his vtriusq; ordinis duo signa (ad probandum & cautelam de Thesauro, sicut nosti, ne possit à latronibus inueniri) cernis opposita, quibus vtimur pro custodia thesauri inuent interca quod spiritus mittitur ad amicum. Cum ergo volueris in hoc negocio per spiritus operari: si negocium est maximu~ aut pertinens ad principem: voca duces quos volueris ex ordine quaternorum: si proprium; ex trium: si priuatum & paruum, ex duorum: si vile & minimum, tunc fiat in nocte in ordine solitariorum tantum.

Vsiel parnothiel chameron briosy sthrubal brionear Caron sotronthi egypia odiel Chelorsy mear Chadusy notiel ornych turbelsi paneras thorthay pean adresmo boma arnotiel Chelmodyn drusarloy sodiuiel Carson, eltrae myre notiel mesraym Venea dublearsy mauear melusyron chartulneas fabelmerusyn. His versus Subcircium sub silentio dictis, sicut tempus locusque permittunt; fac cætera quæ ars ipsa expostulat, & committe spiritui iam apparenti arcanum cum sigillo mysterij profundi, nihil hæsitans: quoniam duces isti omnes boni sunt & fideles.

Ponamus, quod habeas tale mentis arcanum nulli
penitus confidendum.

INVENISTI maximum in Thecis mortuorum vel quolibet alio loco terra thesaurum, vel nosti certo latenter absconditu~: solus ad exportandum non sufficis, nec tamen alicui circa morantiu~ cõfidis. Habes amicum fidelem, sed procul absente~, cui reuelare mysterium cupis, sed nec literis nec nu~cio confidis, ne per æstu~ in palã & in periculu~ incidas, & lucru~ amitras. Vocas ergo spiritu~. Venit spiritus, perfert ille nu~tiu~, vocat amicum. Venit, iuuat, participat.

Literas, vt volueris, scribito, in quibus nihil omnino sit metuendum.

MItto tibi orationem quam edidi in nuptiis cuiusdam mei amici. Deus omnium Creator humanisqe generis Redemptor, omniumqe Saluator, ne genus humanum periret, etiam nuptiarum sacramentum instituit: legimus enim quod primo homini~ Euam iunxerit mulierem, dixeritqe: CRESCITE ET MULTIPLICAMINI: legem instituens conseruãdæ humanitatis. Postiea Deus incarnatus dignatus est nuptias sanctificare miraculo. De Deo bene merentur seruantes cõstituta, hominibus autem plus conferunt, qui pudicum coniugiam Zelo prolis assumunt. Vos ergo qui coniugium honestum assumitis iure laudauerim Saluatoris nostri exemplo. Ille nãqe miraculis, ego vero verbis institutum rite nuptiarum necessarium sacrame~tum collaudabo: sim licet non nuptus, iure nuptias tamen laudabo. Enimuero si tollatur coniugium, deficere & rueret totum genus humanum. Vsu enim nuptiarum genus extat humanum, quamuis ruinosum, debile & corruptibile: quod tame~ sine nuptiis non perseueraret. Sed hoc agite vos vt fæcunditas vestrarum nuptiarum decorata sit moribus & conuersatione sancta, & nemini scandalum ponente. Inprimis Deam amate, continue operibus misericordiæ cum iusticia incumbentes, impietatem fugite, rectitudinem colite, bonos amatem, laudes Deus semper dicite, pauperibus cum eleemosynis subuenite, mandatis Dei obedite. Veritatem nolite deserere, Dei ministros honorate Ecclesiis, decimas soluite, peregrinos hospitate, innoce~tes liberate, famelicos pascite, maiorib9 vestris obedite, proximos vestros honeste diligite, iniuriam nulli penitus irrogantes Christianam religionem deuotissime colite: vanos, noxios superstitiososque mores gentilium abhorrete. Doctrinas Euangelicas seruate & viuite secundum præcepta Dei. Carnis voluptates fugite, vosqe honestos & bonos exhibete, puritatem mentis solicite custodie~tes nolite maculare. Mementote obsecro, quid in sancto Euangelio Christus Dominus noster clamauerit: Beati mundi corde: qui se munditiam animæ in lutoso corpore propter Deum custodiunt. Munditia autem corda continuis humilimisque orationibus non destituatur: quoniam oratio mentem purificat, æstuantes refrigerat, temptationes diaboli procul fugat. Hinc sanctus Apostolus Paulus docet vos sedulis & deuotis orationibus insistere, vt noxias tentationes possitis superare. Coniungimus vos matrimonio, quatenus genus vestum legis decreto propagaatum construetis: non vt affluere noxijs voluptatibus debeatis. Voluptates enim carnis interficiunt animam, corrumpuntque humana substantiæ nobilissiman dignitatem futurorum. Itaqe horum memores scitote vos viatores esse, reuersuros ad patriam, ad quam estis reuocati Breuissima est vita præsens: iocunditasqe seculi velocissime terminatur. Sic ergo in matrimonio viuite, vt ad regnum cælorum post mortem, cum exaltatur, veniatis. Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimensis, ordinis Diui Patris Benedicti, ædidi pridie Iduum Martij, Anno natiuitatis domini nostri Iesu Christi M.D. Anno natiuitatis domini nostri Iesu Christi M.D.
Cum has vel quaslibet alias cui mittuntur acceperit literas; cognito signo magni Vsielis, faciat occulte sicut nouit ex arte faciendum: deinde vertat se ad Subcircium & Carmen. Vsiel asoyr paremon cruato madusyn sauepy mauayr realdo chameron ilco paneras thurmo peã elsoty fabelrusyn iltras charson frymasto chelmodyn. Hoc dicto carmine spiritus se visibile~ ostender, commissaque reserabit: & si quid ei ab isto fuerit commissum, referet ei ad mittentem.

CAP. XII.

CVIVS SPIRITVS SVPREMVS IMPERA-

tor Cabariel moratur ad eam plagam orbis, qui Circius à vento
dicitur, & habet sub se 7e principes in die, &
totidem in nocte.

VD Capolettera - IsmaellODECIMAM orbis descripti mansionem, quæ est versus eam plagam, à qua ventus Circius instat, Cabariel Imperator magnus inhabitat cum infinitis spiritibus, inter quos sunt ad operationem Steganographiæ deputati pro diurnis 50. & totidem pro nocturnis omni tempore, qui multis famulis præsunt & valde potentibus. Istorum officium secreti est auisare amicos, patefacere insidias, & a quibus sit maxime cauendu~, admonere absentem. Ex his omnibus paucos nominabimus.

Schw.

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

R.
Satifiel 50 Etymel 50 Mador 50 Ladiel 50
Parius 50 Clyssan 50 Peniel 50 Morias 50
Godiel 50 Elitel 50 Cugiel 50 Pandor 50
Taros 50 Aniel 50 Thalbos 50 Cazul 50
Asoriel 50 Cuphar 50 Orym 50 Dubiel 50

Habes nunc ex centum principibus Cabarielis magni, viginti, ” sufficiunt tibi ad præsens quoru~ primi decem pro diurnis operationibus cum 500. famulis sunt deputati, ” alij dece~ pro nocturnis, similiter cum 500. seruitoribus suis. Et scias, quod spiritus diurnis operationibus præsidentes multo sunt nocturnis beneuolentiores, ” ad obediendum promptiores: Ita vt sæpe oporteat ipsos nocturnos cum quadam violentia compellere, sæpiusq; coniurationem repetere.Famulos, cum iubentur; secum adducunt: si iussi non fuerint, abscondunt. Cum volueris per ministerium istorum spirituu~ operari, vertas te ad eam plagam, quam diximus: &, præmissis de more præmittendis, dic Coniurationem istam:

Cabariel onear chameron fruani, parnaton fofiel bryosi nagreal fabelrontyn adiel thortay nofruau pena afefiel chusy. Completo carmine, si fuerit in die, statim aderit spiritus vocatus sine mora. Si aute~ fuerit in nocte & moram fecerit in veniendo spiritus quem vocasti: totiens vrgeas eum, doneo veniat per repetitionem Carminis, quod valde reuereri solent.

Ponamus pro exemplo quoddam arcanum nulli omnino
confidendum.

FIDELEM habes amicum, cui faues, vt tibi ipsi, sed procul absente~, cui reuersuro nosti ponendas à potentiore insidias in via aut quolibet alio vel loco vel modo. Auiscare cupis nescretem: sed periculu~, tibi magnum instaret auisanti, si fieret palam. Vnde nec literis committendum, nelegantur ab aliquo: nec homini confide~dum, ne reuelari contingat. Vt ergo & maneas tu securus, & amicus sit auisatus: vocas spiritum, committis arcanum: fit,

Literas mittis amico familiares vel orationem
deuotam, quæ videri patiatur.

COmmodaueram tibi Codicem meum de gestis Longobardorum & Volumen Bedæ de temporibus, quæ oro remittas. Decet enim sapientem & maximè Christianum, fidem vbiqe seruare promissam. Beneficiorum obliuisci, diuinis & nostris institutis humanis maximum crimen perhibetur. Ne incurras tam peccabilem reatum. Misi tibi volumina mea, vt ea aliquando restituas. Libros verò græcos tibi gratis donaui, quorum intuitu te merito & regratificantem nobis & fideliorum exhiberes. Vale, ex Spanheim, Idibus Martij, Anno Domini M. D. Vale, ex Spanheim, Idibus Martij, Anno Domini M. D.

Cum has aliasve quaslibet abs te missas literas amicus receperit; cognito signo Cabarielis, vertat se ad orbis plagam illam, a qua Circius progreditur ventus; & præmissis ex more præmittendis, hanc legat sub silentio orationem.

Carmen Coniurationis.

CAbariel afiar paremon chiltan amedyn sayr pemadon chulty mouayr sauepor peatha mal frimaston dayr pean cothurno fabelrusyn elsoty chelmodyn. Hoc carmine dicto versus Circium, angelus statim apparebit visibilis, reserans illi commissum arcanu~; referetque tibi, si quid ille commiserit.

CAP. XIII.

CVIVS PRINCEPS RAYSIEL VOCATVR, HA-

bitans directe ad Septentrionem, sub quo sunt 50. principes, qui præsunt diurnis
operantibus nostris, & totidem qui nocturnis: quorum
est nunciare traditiones.

TERTIA decima mansio est in Septentrione, cuius spiritus & supremus imperator est Raysiel, qui habet sub suo dominio duces 50. qui præsunt operationibus diurnis, cum seruitoribus multis, & totidem numero, qui præsunt nocturnis cum famulis eorum. Istorum officiu~ est, in his causis & traditionibus, quæ pertinent ad mortem, auisare amicos operantis, & nunciare arcanum. Duces, qui operationibus diurnis præsunt, libenter obtemperant vocanti, & veniunt, hilares, iocundi & paratissimi ad obsequendu~: sed illi qui nocturnis præsident, aliquantulum sunt proterui, quia lucem valde oderunt & detestantur, nec facile obtemperant, maxime nouicijs in arte minus probatis, quos frequenter in faciem irrident, nisi coniurationibus ita constringantur operantis, vt cõtradicere non præualeant. Valde enim coniurationem timet, & quasi vnicum dantur plus coniurari, quam diurni Spiritus, & tamen inuiti obediunt. Sed iam ex omnium istorum numero ponamus paucorum nomina & numerum famulorum, quanti nobis ad operationem consuetam sufficiunt.

Schw. Simbolo antropomorfoR. Simbolo femminileS. Simbolo magico 1-1 - Testi Sacri - IsmaellR. Simbolo magico 1-2 - Testi Sacri - Ismaell
Baciar 50 Astael 50 Chanael 30 Melcha 30
Thoac 50 Ramica 50 Fursiel 30 Tharas 30
Sequiel 50 Dubarus 50 Betasiel 30 Vuiel 30
Sadar 50 Armena 50     
Terath 50 Albhadur 50     

Schema Angeli - Testi magici - Ismaell

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

Thariel 40 Lazaba 40 Lamas 10 Thurcal 10
Paras 40 Aleasy 40     
Arayl 40 Sebach 40 Belsay 20 Sarach 20
Culmar 40 Quibda 40 Morael 20 Arepach 20

Habes nunc optime lector ex 50. principibus diurnis sedecim cum famulis eorum 670. & ex 50. nocturnis 14. cum famulis 420. in numero, qui tibi sufficient ad omnes operationes tam nocturnas quam diurnas. Cum autem volueris operari per eos secundum horas intentas, elige ex ordine disposito quem volueris, & voca eum à Septentrione (quoniam omnes ibi morantur) per istud Carmen.

Carmen Coniurationis.

RAysiel afruano chameron fofiel onear Vemabi parnothon fruano Caspiel fufre bedarym bulifeor pean Curmaby Layr Vaymeor pesarym adorcus odiel Vernabi peatha darsum laspheno deuior Camedonton phorsy lasbenay to charmon druson olnays, Venouym lulefin, peorso fabelrontos thurno. CIsmaelloy Vem, nabelron bural thorasyn charnoty Capelron.
Carmine rite & sub silentio completo, aderit spiritus vocatus. Committe secure arcanum, perferet referetque committendum. Si vero nocturnis operationibus præsidentes, vt solent plærunq;, tardare videris: Carmine eos viriliter iterando compellas, nihil metuens: te enim vt dominum reuereri cogentur.

Habeo secretum, quod nulli confido perferendum,
huiusmodi.

POno casum. Amicus est mihi quispiam nobilis & doctus, quem noui secreto necandu~ per sicarios quosdam mercede conductos. Auisare palam non audeo, quia mihi periculosum: in causa familiari & secretiori, ne literæ in aliorum deueniant manus, timeo: homini, vt ore loquatur, confidere nõ præsumo: quia qui mecu~ est hodie, crastino forsan contra me stabit: Itaq; ad consuetam confugio artem, cui quicquid commisero, fieri publicum, etiam si ex inimico tentari contingeret, non formido.

Literas mitto familiares amico, in quibus nullum
formido periculum.

MAximum nobilitatis ornamentum, Iustitiam Philosophiamqe: dedecus Impietatem & ignorantiam definit vetustas: Quid enim pulchrius, quam literis virtutibusqe ornare nobile genus, quod militat. Hoc plurimum cæterrosque militantes complures nobilissimos viros reperimus, & noctibus actitauisse & diebus, vt armis barnaros expugnare~t, rectitidine gentem suam literisqe erudirent. Horum exemplo Bumavv doctissime literas humanitatis artesqe bonas euoluere non cessas armis & literis decor atus; & petares olim principes sapientissimi consuerunt opes non thesauris suis includere, sed potius, vsui literario conferre: honestissimum ad fœlicitatem tendentibus suffragium arbitrantes sapientiæ studium, quo æternæ retributionis beatitudo acquiratur. Enimuerò scientia scripturarum principes omnibus venerabiles facit maximeqe timendos. Ignorantia scripturarum viui hominis sepultura dicta ignominiam calamitatemqe horrendam principibus nobilibusqe afferre consueuit. Homo sine literis est Asinus bipes, vivusqe sepeliendus, immo sepultus. Maxinè nobiles & rempublicam gubernantes esse sapientes atqe notabiles scientia literaru~ oportet, quarum ignorantia tyrannide~ inducit. Amor quoqe literarum gesta principum inclyta nobiliumqe perpetuitati commendat. Cernimus enim veteres philosophos principatus memoriã obtinuisse, nominisqe immortalitate~ consecutos plus literis quam armis apud omnes homines sempiternam: plus enim literæ, quã arma gloriosos, excellentes sapientesqe tyrannos antiquos & principes reddiderunt, quorum memoriam laudumqe titulos immortalitate donarunt. Adde quod Christianis studiu~ literaru~ summum & honestissimum euolandi ad Cælum præstat adiumentu~. A scripturis enim contemplari incipimus diuinarum illustrationum coruscante~ honorabilemqe maiestatem, nobis alioquin inaccessibilem. Ita Henrice miles doctissime literis faueas, vt rectitudine decoratus semper viuas. Vale, ex Spanheim, Idib. Martij. Anno M.D. Antica W - Libri Magici - Ismaell
Posteaquam has literas aliasve quaslibet amicus acceoerit in arte peritus; signo Raysielis cognito, præmissis ex more consuetis, as Septentrionem se vertat, & spiritum hoc carmine vocet.

Carmen Coniurationis.

RAysiel myltran, fruano fiar chasmy clymarso pean Sayr pultho chulthusa medon vepursandly tusan axeyr afflon. His dictis spiritus missus statim visibilis apparebit, referabitque tibi omnia & singula, quæ mandaui ad aurem. Et scias velim, quod nonnulli spiritus nocturnis operationibus præsidentes in nocte non libenter veniunt ad operationem, nisi maximis compellantur sacrame~tis & coniurationibus: qui tamen postquam venerunt fueruntqe missi ad amicum, cito apparere consueuerunt & obedire vocanti, nisi forsan ipse, qualibet occasione deceptus, aliquid negligeret in arte præceptum.

CAP. XIV.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR

Symiel, que habitat ad Aquilonem, habens sub se principes 10. qui
præsunt operationibus diurnis, cum famulis multis: quorum
officium est familiare secretum
perferre.

VQ Capolettera - Libri Magici - IsmaellARTA decima mansio est ad Aquilonem, distans à principio Septentrionis 21. gradibus, & modicu~ amplius: cuius supremus Imperato est Symiel, qui habet sub se 10. duces, qui præsunt operationibus diurnis, cu~ multis famulis eoru~. Operationib. a nocturnis multi præsunt duces, quorum certum numerum reperire non potul, quifamulos etiã sub se habent multos. Istorum officiu~ est nunciare inter amicos arcana secretissima, que nulli hominu~ sunt manifestanda in æternum. Vt autem per eos operari possis, si necesse fuerit: explicabo tibi ex diurnis decem, & ex nocturnis totidem, & sufficientad præsens.

Schw.

Roth.

S.

R.

S.

R.

S.

Segnalino femminile
Asmyel 60 Larael 60 Mafrus 70 Marianu 100
Chrubas 100 Achot 60 Apiel 30 Narzael 100
Vastos 40 Banier 90 Curiel 40 Murahe 30
Malgron 20 Dagiel 100 Molael 10 Richel 120
Romiel 80 Musor 110 Arafos 50 Nalael 130

Habes nunc principes decem nominatos pro actionibus diurnis cum multis subseruitoribus & 10. pro nocturnis operationibus etiam cu~ multis substitutis, per quos poteris operari secure & absq; periculo: modo sis in Steganographia bene institutus. Nã quicunque ad operatione~ huius artis non bene institutus, in præceptis illius accedere presumpserit: aut nihil proficiet, aut periculum vix euadet. Non enim omnibus obediunt principes. Tu aute~ cum hac ipsa scientia volueris operari; præmissis rite præmittendis; te conuertas ad Aquilonem, & eo modo, quo tibi tradidi, coniura ducem, vt veniat per istud Carmen.

Carmen ad Spiritus.

SYmiel myrno chamerony theor pasrõ adiueal fanerosthi sofear Carmedõ Charnothiel peasor sositran fabelrusy thyrno pamerosy trelno chabelron chymo churmabõ, asiel, peasor carmes nabeyros toys Camalthonty. His dictis eo quo necesse est modo, spiritus aderit abs te vocat’ ad obediendu~ in omnibus mandatis tuis, si fuerit operatia per nocturnos spiritus actitanda: & si cito nõ apparuerint, non desistas propterea, sed vrgeas eos repetitione carminis: & compulsi obedient.

Pro exemplo ponamus quodeunque arcanum nulli
penitus committendum.

HAbes aliquod negotium secretissimu~ ad amicum, quod te & ipsum concernit: cuius manifestatio tibi & illi perpetuum vel damnu~ vel confusione~ inferret. Certe nec literis tuto creditur ne ab aliquo legantur, nec cõmittitur nuncio, qui diuulgabit in plures. Arte nostra vteris; sic & tu eris tutus, & amicus sciet arcanum.

Formemus ad hoc quas placuerit literulas, in nullo penitus suspectas.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis ordinis Sancti
Benedicti optimo adolescenti Iacobo Trithemio,
fratri charissmo, S. D.

LITERIS incumbens conserua humilitatem Cordis. Mores boni iuuenes decorant, efficiuntque nobilibus clariores. Scientia literarum adornat iuuenem sanctitatem amantem sine moribus iustitiæ carebit honere scientia, Adolescens vanitatibus vitijsqe immersus, sapientiæ contemptor, non diligit sapientiam veram, quam virtutibus inquirendam esse memineris. Moribus decoratur institutio erudiendorum iuuenu~, quoniam sanctis artibus confertur honor Cœlestis infructuosaqe scie~tia tormentis æternis cruciabitur. Virtutibus & literis scientia proficit: vtrumqe deficit vicijs maculatum. Sperne voluptates, vt experimento intelligas sapientiæ veritatem. Vale. Vale - Libri Magici - Ismaell

Recipiens has literas in arte Steganographiæ peritus, mox, vt viderit characterem principis Symielis, quid sibi faciendum sit, intelligendo percipit: vertensq; se, præmissis præmittendis, ad Aquilonem, coniurationem dicit.

Coniuratio.

SYmiel marlos chameron pyrcohi pean fruary fabelronti gaelto siargoti melaflor hialbra penor olefy Aiulbrani ordu Casmeron omer vemabon. Completo carmine, spiritus missus apparens commissum sibi fideliter implebit officium.

CAP. XV.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR EST ARMADIEL,

que moratur in ea parte orbis, vnde Boreas ventus flare consueuit,
habens sub se multos principes.

AM Capolettera - Libri Magici - IsmaellNSIONEM quintam decimam ad Borealem plagam inhabitat Armadiel magnus imperator, habens sub suo imperio multos duces & principes cum seruitoribus eorum, à quibus centum deputati sunt super operationibus diurnis & nocturnis indiffere~ter: ita vt omne æque præsint nocturnis atq; diurnis actionibus nostris in Steganographia ad voluntatem operantis. Horu~ officium est principibus & magnis viris nunciare secretissima arcana operantis cum maxima fidelitate & mysterio. Ex his nominabimus potiores aliquos, qui nobis sufficiunt ad intentionem.

Roth. Simbolo femminileR.

S.

R.

S.

R. S.  
Massar 50 Orariel Pandiel 10 10 60 60 50
Parabiel 40 Oryn Carasiba 20 20 70 70 40
Laiel 30 Samiel Asbibiel 30 30 80 80 30
Caluarnya 20 Asmael Mafayr 40 40 70 70 20
Alferiel 10 Iaziel Oeniel 50 50 60 60 10

Habes iam ex Spiritibus Armadielis 15. numero cum subseruitoribus suis 1260. qui secundum diuisionem 24. horarum in sex partes cum ducibus suis venire vocati ad operantem solent; fi voluerit ipse, ordinem suum in veniendo conseruantes. Cum ergo volueris aliquid in Steganographia per ipsos operari, oportet vt diligentissime obserues diuisonem temporis secundum hanc artem, sine qua nihil omnino proficies: qua, vt oportet, cognita, vertes to ad Boream, faciens, quæ ars requirit.

Coniuratio.

ARmadiel marbeuo pelrusan neor chamyn aldron pemarson Cathornaor pean lyburmy Caueron Tharty abesmeron vear larso charnoty theor Caueos myat drupas Camedortys ly pa ruffes ernoty mesoryn elthi chaor atiel; lamesayn rouemu fabel rusin, friatochasalon pheor thamorny mesardiel pelusy madiel baseroty sarreon prolsoyr asenosy cameltruson. Cum hãc coniurationem compleueris eo modo sicut oportet: mox aderit spiritus, ad Imperium tuum paratus.

Formemus nobis exempli causa tale arcanum nulli
committendum.

ESt mihi ad principem meum quoddam arcanum nulli penitus communicandum. Id mandare literis, ne per negligentiam vel obliuionem disiectæ legantur, nõ audeo: multo minus per hominem nunciare illud volo, ne & aliis per ipsum quomodolibet, reuelatum iri contingat. Artis itaque huius mysterium pertentare placet, per quod arcanum meu~ omni te~pore manebit occultum.

Scribamus literas, qualescunque placuerit, quæ nullius
vereantur conspectum.

Serenissimo Principi, Domino Philippo, Comiti Palatino Rheni, Duci Bauariæ, Sacri Romani Imperij Archidapifero, Principi Electori, Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis cum orationibus famulatum.
ILLVSTRISSIME princeps cum humili subiectione seruitutem. Benignitas inclyti ducatus vestri mihi præcepit, vt verbis expositas res quasdam occultissimas literis commendarem. Gauderem non absqe deuota exultatione, si pares voluntati vires accederent, beneficiis exhibitis honestissimum aptioremqe locum distribuere, & obsequium gratiæ debitu~ exhibere. Detinet imbecillitate~ cordis operis nouitas sine tramite præcedentis subeundi, cui me longe imparem scio: habebit enim ingentem magnumqe laborem, incutitque conatibus habetudinem meis plurimam. Vires tamen experiar, Gratiæ vestræ obsecuturus, benignissimum iudicem sine dubio accessurus, si bonæ voluntati meæ non affuerit aptata complendi possibilitas: vbi cumulatissima humanitate gloriosus & munificentissimus princeps amator defenserqe literaru~ vsententiam dicit, ad cuius humanissimum tutamen Vniuersitas Heydelbergensis multis ornata doctissimis eruditissimisqe viris, ingenio recentissimis, transcendit omnia per Alemaniam Gymnasia. Itaque clarissime humanissimeqe Princeps si quid habeo aut sum, totum benignitati vestræ noui obnoxium: id quod exhibere cum humili subiectione semper promptissime curabo. Et licet sint alij sapientiores, qui hoc opus melius vel vtilius ornatiusqe non mediocreter reddere potuissent: volui tamen ego deuotissimum & rectum lætumqe in gratiam vestram animum meum vtcunqe ostendere & experiri de inuentis nouiter grandibus quæ alium credo nemine inuenisse. Datæ 16. Calend. Aprilis Anno domini Millesimo quingentesimo. Quingentesimo - Libri Magici - Ismaell
Literas has vel quaslibet alias suscipiens, cui mittuntur in arte perito inter Characterem Armadielis: quo cognito vertat se, quo ars mandat vertendum, & dicat carmen.

Coniuratio. Coniuratio - Libri Magici - Ismaell

ARmadiel afran meson Casayr pelodyn, Cauoti chameron thersoruy marbeuon pheor Casoyn myruosy lyburmy deon fabelronton. Chubis archmarson. Hac coniuratione debito modo completa, missus spiritus palam apparebit, sibique commissa à mittente arcana reuelabit in aurem fideliter, nihil addens mineunsve. Et si quid illi denuo fuerit ab illo commissum vt referat peranti, à quo missus est: fiat quod ab arte præcipitur; & obtemperabit.

CAP. XVI.

CVIVS PRINCEPS BARVCHAS IN EA PLAGA

moratur, vnde ventus flare consueuit, qui appellatur Vulturnus, habens
sub se principes multos & seruos, qui sunt supercommissiones
dominorum occultas nunciatores.

AM capolettera - Libri Magici - IsmaellNSIONI autem septedecimæ ad Vulturnum ventum situatæ præsidet magnus Imperator Baruchas, qui habet sub suo Imperio multos principes, duces & alios spiritus, quorum omnium officiu~ est nunciare occultas & secretissimas cõmissiones principu~, nobilium & dominorum, subditis eorum vel amicis. Ex his nominabo tibi 15. qui sufficient omni operanti in Steganographia: & non habent inter se diuisiones vel ordines pro die & nocte sicut cæteri, sed omnes habent cõmissione~ de omnibus in generali, ita vt quicunq; qualibet hora vocatus fuerit ab operante, venire cogatur.

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R.

S.

R.
Quita Cartael Monael 100 10 600 60 500 50.
Sarael Ianiel Chubor 200 20 700 70 400 40.
Melchon Pharol Lamael 300 30 800 80 300 30.
Couayr Baoxas Dorael 400 40 700 70 200 20.
Aboc Geriel Decaniel 500 50 600 60 100 10.

Habes nunc ex principibus Baruchæ magni principis seu Imperatoris ad operationem Steganographiæ nominatos duces 15. cum famulis & subseruitoribus eius 7040. quorum ministeriu~ tibi sufficientissimum est ad omnem operationem huius artis.Cum ergo volueris aligue~ ex his spiritib. aduocare, obserua diuisionem temporis secundum sex horas diei & noctis: & versus Vulturnum positus facie, voca illum quem hora concernit, diligentissimè obseruans literas famulorum, sine quibus nusquam procedunt: & ne erres in numero, ordine & dominio eorum, caue.

Coniuratio.

BAruchas maluear chemorsyn charnotiel bason ianocri medusyn aprilty casmyrõ sayr pean cauoty medason peroel chamyrsyn cherdiel auenos nosear penaõ sayr chauelontr genayr pamelronfrilcha madyrion onetiel fabelronthos. Hac coniuratione cõpleta sub silentio sicut oportet, mox aderit spiritus principalis vnus, que~ vocasti cum seruitoribus sibi deputatis secundu~ seriem temporis. V g Cõmissum mihi est ordines per lustrare, Cœnobia & emendare & corrigere perperam facta. Hinc ad amicum ex monachis vnum longe absentem cupio tale mandare secretum, quod publicatum sibi carcerem odiumqe pastoris, mihi vero & ordiniae bono communi detrimentu~ inferret. Vnde nec tradendum literis, nec homini cuiquam committendum. Vt simus vterq; securi, artis ministrum aduoco spiritum, commendo arcanum.

Literas quales volo transmitto, quas legi abomnibus
non recusabo.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis ordinis Sancti Benedicti religiosi fratri Nicolao ex Dureckheim, Monacho Cœnobij Hirsaugiensis eiusdem ordinis, sinceram in domino charitatem.
CVm sciam charissime frater te amatorem bonarum artium, me te exhortari vehementer delectat, quatenus perseuerare velis inquirendis reuoluendisque iugiter libraru~ secretis, quæ nobis ostendunt fœlicitatis iter, & tramite expedito redire in patriã, quam peccando perdidimus, ad quam nos flagrantes reducet amor mitissimi & clementissimi saluatoris nostri in scripturis sanctis occultatus nobis, si exornauerimus mente~ Virtatibus exercitantes nos in studio sancto, sine dubio conferendus. Quid enim in exilio miserabili vagantibus salubrius dulciusue esse poterit quam literis sedulo incumbere: per quarum studium ad veritatem oculi nostri eriguntur requirendam, & ad beatitudinis futuræ desiderium mens nostra sustollitur: sine quibus comparatur hostiis anima temporalibus & mundanis submersa negotiis, ad Dei cognitionem nunquam peruentura. Tu itaque voluptates tumultusqe mundi contemnito, literis die noctuque vacato: quoniam & religio virtutibus & virtutes literarum commercio illustrari temperantur. Ita vt nec literas sine ornatu nobilium virtutum nec deligere, virtutes bonas sine scientia scripturarum præualeat. Itaqe te exhortor, studio literarum semper des operam. Vale ex Spanheim 16. Cal. Apr. Anno Domini M. D. Anno Domini MD - Libri Magici - Ismaell
Postea quam susceperit literas is cui mittuntur; signo Baruchæ cognito, premissis præmittendis, ad plagam Vulturni quæ est ante Orientalem proxima, dicat sub silentio istam Coniurationem.

Coniuratio spiritus.

BAruchas Mularchas chameron notiel pedarsy phroys lamasay myar chalemon phorsy fabelrontho theras capean Vear almonym lierno medusan therfiel peatha thumar nerosyn cral nothiel peson segalry madon scoha bulayr. Coniuratione dicta secundum artis præceptum, spiritus appatebit, & commissum sibi arcanum producet in aurem sine deceptione.

CAP. XVII.

CVIVS PRINCEPS ER SPIRITVS SVPRE-

mmus vocatur Carnesiel, & moratur in Oriente, habens sub se duces & principes
multos cum seruitoribus eorum, quorum officium est nunciarem onia,
quæ versus Orientem mittuntur.

VQ Capolettera - Libri Magici - IsmaellONIAM tam multa sunt & plura possunt emergere negocia hominum, ad quæ intimanda procul amicis, nullus sit in prædictis mansionibus princeps aut spiritus specialiter deputatus: ne operantibus in hac arto Steganographiæ aliqua ad perfectionem operis sui difficultas occurrat: posteaquam specialium quorundam decimus mentionem qui specialibus præsunt arcanis: volumus etiam quosdam generalibus nunciandis generales exprimere principes spirituu~, vt si quid forsan occurrat alicui nunciandu~, super quo in prædictis nulla inueniatur commissio, ad istos referatur, qui suo modo super omnibus habent cõmissionem: ita tame~ vt geberalitas specialitati non deroget: nec specialitas nõ satis lucide expressa generalitatis officium recuset, Quatuor itaque sunt principes magni, qui cum ducibus & subseruitoribus suis omnibus præsunt arcanis nunciandis superius non expressis: quorum primus Carnesiel omnibus præsidet, quæ voluerimus nunciare versus Oriente~. Caspiel versus Meridiem. Amenadiel versus Occidentem, & Demoriel his quæ mittuntur generaliter versus Septentrionem. Cum ergo volueris arcanum aliquid per spiritum nunciare amico procul absenti versus Orientem: voca vnu~ aut plures quot volueris ex principibus Carnesielis, vertens te pertotam operationem ad orientale~ plagam, sicut nosti secundum artem. Describam tibi nomina principum cum numero seruorum, quot ad præsens negotium sufficiunt: & caue, ne erres in aliquo.

R. S. R.

S.

 
Myresyn Benoham Armany 60000000000000  
    R.

S.

R.
Ornich Arisiel Capriel 10 30 100 300
Zabriel Cumeriel Bedarys 10 30 100 300
Bucafas Vadriel Laphor 10 30 100 300

Habes ex principibus Carnesielis 12. cum maxima multitudine famulorum, vbi (nota) ille magnus numerus 60000000000000. est aliorum ducum & principu~, qui generaliter præsunt omnibus diurnis: & vocatur ex eis certus numerus, qe voluerit operator, cum duce nominato. Alij aute~ in quadruplici ordine sunt famuli principu~ duodecim, & veniunt semper cum eis in ordinibus suis. Cum ergo volueris operari per istos; præmissis præmittendis ista est coniuratio.

Carmen.

CARNESIEL aphroys chemeryn mear aposyn. Layr peã noema ouearma sere cralty caleuo thorteam chamerõ ianoar pe lyn Layr, baduson iesy melros ionatiel delassar rodiuial meron sau ean fabelron clumarsy preos throen benarys sauean demosynon laernoty chamedonton. His rite cõpletis, aderit generalis arcanorum nuncius que~ vocasti, promptus, fidelis, penitusq; secretus:–:–

Amicum voluerim auisare occulte de ho-
mine malo.

EST homo quispiam sub apparentia honestatis malus blatterator:is sciens me posse apud amicum, commendatorias ad eum postulat à me literas; negare non valeo, nec decipi amicum volo ab illo fraudulenter. Scribo literas, circumcellione~ laudo mirum in modum, legit, exultat, apertam insidiandi viam sibi pollicetur oblatam. Do literas, abit lætus, voco spiritum, mitto ad amicum, vt auiser illum, meumque manifestet arcanum.

Literas mitto commendatorias illi placentès
qui commendatur.

Ioannes Tritth. Abbas Spanheimensis Ioanni Vigilio, domino Wackor,
vtriusque Iuris Doctori clarissimo, Salutem dicet.

LAtorem præsentium ad te mitto, Vigili amantissime, hominem profecto cunctis adornatu~ virtutibus, omnibus eruditissimum in scripturis æstimatum, tantaqe venustate morum redimitu~, quod vixilli similem aliquando his oculis vidisse memini optimum Mathematicum, Philosophum acutissimum, literatissimis virtis comparandu~, sapientia & studio omnes Teutonicos exercitatissimos transcendente~, vnde dignus est nobis merito visus laudibus literatorum virtoru~ omniumqe bonorum excipiendus: quippe nobilis & literatissimus, qui omnibus queat vtilis esse in tradendis varijs doctrinis rerum mirandarum. Vale, ex Spanheim 15. Cal. April. Anno M.D. 15 Cal. Aprile - Libri Magici - Ismaell

Cum has similesve quascunq; acceperit literas amicus in arte Sreganographiæ probatus: cognito signo Carnesielus, se vertat ad Orientem, & præmissis præmittendis, dicat istam coniurationem.

Coniuratio.

CArnesiel aproysi chamerõ to pemalroyn phroys Cadur mearmol benadron Vioniel saviron army pean arnotiel fabelronthusyn throe chabelron sauenear medaloys vear olmenadab cralty sayr. Carmine dicto, spiritus missus iam visibilis apparebit reuelabitque arcanum fideliter commissum.

Circoli Coniuratio - Libri Magici - IsmaellIn concaue secundi circuli, super numero 400. bis posito, nec non super numero 1000. deest litera R. Et in sexti circuli concauo pro generalis legea dum est generales.

HAbes hoc Circulo 4. Imperatores principales & mansionis vniuscuiusq; situm, numerum quoq; ducum, subducum & seruorum penè innumerabilium. Scias ergo, quomodo per istos: sit operandum.

CAP. XVIII.

CVIVS SVPREMVS PRINCEPS EST CASPIEL

dictus, cuius mansio est ad Austrum, qui habet sub se multos principes,
duces & famulos innumerabiles.

DA Capolettera - Ismaell Austrum habitat magnus Caspiel princeps, qui habet sub suo dominio principes siue duces præcipuos 200. Comites vero siue subduces 400. cu~ ingenti multitudine seruitorum, quorum officiu~ est nunciare generaliter omnia & singula superius non contenta versus Meridie~. Cum autem necessarium sit in hac arte scire quosdam ducum ex nomine, sintque multi: curabimus paucorium nomina dicere ex multis, qui nobis sufficiunt ad omnia.

R. S. R. S. R. S. R. R.
Vrsiel Budarym Geriol 200 40 2000 400 20
Chariel Camory Ambri 200 40 2000 400 20
Maras Larmol Camor 200 40 2000 400 20
Femol Aridiel Otiel 200 40 2000 400 20

Habes nunc ex principalioribus ducibus Caspiel 12. cum comitibus, subducibus & famulis 100640 per quos fit omnis operatio nunciandorum, versus Meridie~ generalis. Cum autem ad amicum volueris aliquid nunciare occultum versus Austrum manentem, fac quæ secundum artem requiruntur, & dic coniurationem.

Coniuratio spiritus.

CAspiel aloyr chameron noeres padyr diuiel prolsyn vear maduson cralnoti fruon phorsy larsonthon thiano pemarson theor. Caueos adeueos friato briosi panyeldrubon madiel sayr fabelrusyn gonear pean noty nabusran.
Coniuratione devito modo completa, videbis præsente~ quem vocasti, & ad obediendum mandatis tuis in omnibus paratum. Omnes istius Caspielis duces beneuoli & voluntarij sunt valde, sed subduces eorum aliquantulum sunt duriores; attamen coniurationibus cedunt, si operator fuerit constans & imperterritus, loquens ei dure, quasi cu~ autoritate maxima. Nullus enim eorum tam durus est, qui non mansuescat per virtute~ autoritatis potestatiue compulsus & adiuratus.

Ponamus qualescunque arcanum, quod nulli
confidendum.

ESt mihi cum amico negocium, quod si in publicum transierit, vtrique periculum grande orietur. Obseruantur internuncij omnes, vt literæ ab insidiantibus nobis legantur. Vt ergo simus securi, negociumque nostrum maneat secretum: scribo literas, quæ nullius vereantur conspectum, quas spiritu inuisibili comitante mitto ad præfatum amicum.

Non refert, qualescunque sint literæ, si fuerint
spiritui commissæ

COnspicite mortales breuitatem & miseriam præsentis vitæ, & poenitentiam salutarem, dum tempus habetis. Væ vobis dementissimi amatores sæcularis gloriæ, Deum omnipotentem, æternamqe lætitiam temere despicientes. Quare nõ amatis superna illa conuiuia quæ sunt humiliter Deum inquirentibus repromissa? Vos enim humilittem abijcitis breuissima gradia mundi quæritis, æternæ beatitudinis excellentiã non amatis: contentioso Zelo viuitis, honestatem actionibus nequam maculatis, laudesqe Dei excesli nescitis. Die noctuqe secularibus actionibus lucrisqe temporalibus insistitis: semper venandis nouitatibus extensi memoriam acuitis lectiones audire negligitis: tempus gratiæ vobis indultum, æternæqe beatitudinis expectationem non curatis. Ecce Iudex cunctis horribilis criminosis appropinquat. Ecce Omnipotens Maiestas districta accelerat. Ecce Iudicium nouissimum statuitur. Ecce lamenta æterna proponuntur: bonaqe sempiterna nobis subtrahentur. Anno M.D. 15. Cal. Apr. Ecce lamenta æterna proponuntur
Cum has literas susceperit is, cui mittuntur; præmittat ea quæ sunt ex arte præmittenda, conuertensque ad meridiem se, dicat Carmen.
Caspiel asbyr Chameronty churto freueon dayr fabelron Cathurmy meresyn elso peano tailtran Caspio fuar Medon clibarsy Caberosyn vlty pean Vearches pemasy natolbyr meldary noe Cardenopen men for diuiel adro, Carmine dicto, aliisq; ex more subiunctis, nuncius inuisibilis apparebit, referens amico fideliter & secrete in aurem omnia, quæ mandaui.

CAP. XIX.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS DICITVR AMENADIEL,

habitans in Ocidente: qui habet sub se duces 300. Comites
vero 500. & seruos pene innumeros.

MA Capolettera - Libri Magici - IsmaellENADIEL Imperator, spiritus Occidentis supremus habet sub suo dominio principes potentiores siue duces 300. subduces siue comites non pauciores quingentis, seruos, subseruitores & famulos ex innumerabilibus, quoru~ nomina inueni non minus quam 30000 præter alios innumerabiles, quorum nomina nondum inueni. Sufficiunt enim isti omnibus arcanis versus Occidentem amicis nunciandis. Sed nomina ducum, qui sunt in ministerium huius artis vocandi, iam, quod sufficiunt, dicam.

Roth.

Schw.

R.

S.

R.

S.

R. S.
Vadros Rapsiel Almesiel 30 50 300 500 3000
Camiel Lamael Codriel 30 50 300 500 3000
Luziel Zoeniel Balsur 30 50 300 500 3000
Musiriel Curifas Nadroc 30 50 300 500 3000

Per hos 12. duces & principes, quicquid operandum fuerit ex imperio Amenadielis in Steganographia ad Occidentem, totum poteris perficere. Sed obserua diligenter, vt scias cu~ vocas aliquem ex ducibus; & scias, quot sub se habeat comites, seruitores & famulos secundum 24. horas diei & noctis, quas isti 1550. æquali partitione sibi in suo ordine deputatas custodiunt. In quibus si erraueris, nihil proficies, & forsitan periculu~ aliquod incideres. Oportet enim volentem in Steganographia operati, non solum in arte nostra esse peritum, sed etiam in omnibus diligentissimum, quia per paruam in operatione negligentiam magnum plerunque oriri periculum consueuit. Cum itaque per istos spiritus aliquid volueris operari, verte te ad Occidentem; & præmissis præmittendis, dic istam coniurationem.

Coniuratio.

AMenadiel aprolsy chameronta nosroy throen mesro salayr chemaros noe pean larsy freueon ionatiel pelroyn rathroy Caser malusan pedon Cranochyran daboy seor marchosyn lauo pedar venoti gesroy phernotiel Cabron. Coniuratione rite completa, spiritus aderit, quem vocasti, promptus & alacer ad omnia, quæ mandaueris ei perficienda.

Arcanum mihi est valde secretum & necessarium
ad amicum.

ESt mihi quoddam secretum ad amicum, quod nec homini nec literis confido perferendum; quoniam si veniter in publicum, magnum mihi & periculum crearet & damnum. Moram pati non valeo: voco itaque spiritum, scribo literas in nullo penitus suspectas, & quas nec intelligere ipse quidem putetur, vtpote latini sermonis ignarus: mitto spiritum, reuelat secretum.

Literas mihi qualescunque, quas inuisibilis comitetur
spiritus.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis Nobili & Strenuo Equiti, Alberto Goeler de Rauesburg, præfecto Crucenacensi, S.
SAlutorem nostrum Dominum Iesum Christum ad Iudiciu~ credimus esse venturu~, qui reddet vnicuiqe secundu~ opera sua. Hoc credimus & negligimus miseri nos ipsos. Itaqe facie~ eius præuenire lachrymis assiduis studeamus, emendantes negligentias nostras quas cõmisimus, ne imparatos terribilis ille redemptoris nostri aduentus poccupet: cui omnes, mercede~ maloru~ excepturi, necessario occurremus. Quare nunc vilipe~dimus oportunu~ nobis salutis tempus indultum: quod tam vtile nobis tamqe acceptabile, concessit Omnipotens? Cur non Zelamus viros moribus insignes, qui nobis exempla reliquerunt iustitiæ conuersationis honestæ, humilitatis castitatis, omnium quæ virtutum? Agamus illoru~ nomen æmulantes poenitentiam: quoniam viuendi nobis terminus instat. Mors horribilis veniet, quæ parcere nescit: sed deuorabit iuuenes & virgines, senesqe cum iunioribus. Viuamus in luctu, lauantes excessus, nostros continuis lachrymis: ne mors inopinato comprehensos horribili nos iudicio submittat vitam emendemus retroactam Deum rogantes, vt post præsentis incolatus breuitatem æternam nobis beatitudinem concedat. Amen. Vale. Date ex Spanheim, 14. Calend. Aprilis, Anno M. D. Q
Cum has vel quaslibet alias spiritui commissas à me literas acceperitis, cui mittuntur amicus, in arte probatus: signo huius plagæ principis cognito, præmissis præmittendis, dicat cõiuratione~.

Coniuratio.

AMenadiel bulurym chameroty eriscoha pedarmon flusro pean tuarbiel fabelrõ greos belor malgoty nabarym stilco melros fuar pelaryso chitron amanacason. Hac coniuratione secundum debitum modum completa, spiritus (inuisibilis alioquin) apparebit visibilis, & reuelabit arcanum.

CAP. XX.

CVIVS PRINCEPS DEMORIEL AD SEP-

tentrionem habitat, habens sub suo dominio duces maiores seu principes numero
400. subduces siue comites 600. cum multis subseruitoribus & famulis,
quorum incertus numerus.

Libri Magici - Ismaell - A capoletteraD Septentrionem habitat magnus princeps Demoriel, habens sub suo dominio principes & duces principales 400 quos mittit in ministerium huius artis secundum ordines suos cum subducubus & comitibus: quorum numerus minor non est 600. ad nunciãda arcana omnia, quæ versus Septentrionem voluerimus mandare amicis in hac arte peritis: Ex præmissis omnibus tantum ponamus nomina, quanta nobis ad præsens sunt necessaria, cum numero comitum & seruorum secundum ordines suos in horis.

R. S. R. S. R. S. R.

S.

Arnibiel Doriel Medar 40 600 400 60 40
Cabarym Mador Churibal 40 600 400 60 40
Menador Carnol Dabrynos 40 600 400 60 40
Burisiel Dubilon Chomiel 40 600 400 60 40

Iam habes ex 400. ducibus Demorielis nominatos 12. & ex subducibus, comitibus & seruis 4560. in numero, qui cum ipsis ducibus secundum ordinem deputatu~ in horis 24. diei & noctis (quem te scire oportet ante omnia) suas patres obeunt. Cum ergo volueris per aliquem ex his ducibus in Steganographia operari, vertas te ad Septentrionem sicut moris est, & præmissis quæ requiruntur ad artem, dic coniurationem.

Carmen Coniurationis.

DEmoriel onear dabursoy Cohyne chamerson ymeor pean olayr chelrusys noeles schemlaryn venodru patron myselro chadarbon veuaon maferos ratigiel personay lodiol camedon nasiel fabelmerusin sosiel chamarcchoysyn. Completo carmine, Spiritus ad omnia promptus obediens & paratissimus tibi visibilis apparebit, cui secure committis arcanum perferendum.

Sit mihi tale arcanum vel aliud quodlibet
intimandum.

AMicus mihi est intimus, procul hoc tempore absens, ad quem mihi negotium est secretissimum, quod nulli omnino, nec literis quidem, tuto sit committendum. Vt igitur secretum maneat, semper Spiritum aliquem vocare libet ex arte mihi familiarem. Commendo arcanu~: venit, vadit, fideliter agit, perfert quæ commisi amico, tuti ambo sumus: ipse quoque reportat mihi ab amico secretum responsum, quod nulli mortalium alteri dicet. Vt autem missum ad se Spiritu~ amicus ipse intelligat, necesse est literas quascunque nihil metuentes fingi, in quibus signum missi spiritus recognoscat. Non enim apparet Spiritus, nisi compulsus.

Præmittamus literas, qualescunque placuerit, quæ nullius
vereantur conspectum.

Ioannes Trithem. Abbas Spanheimensis Iacobo Wymfelingo, Sletstatino, Theologo, Poëtæ & Oratori facundissimo Salutem.

MAxime vellem Iacobe Wimpfelinge, satisfacerers vel sero tandem pollicitationi tuæ & expectationi de te meæ. Scis autem, quid sis pollicitus; & quid expectem, non ignoras. Non Monachum sed cum monachis viuere te cupio. Accelera pariter viuamus. Ecce hora instat nostri transitus valde metuenda. Quid ergo moramur? Cur breuem ærumnosumque incolatus nostri statum in foelices negligimus? Cur agere poenitentiam salutari tempore delictorum excessuumqe recusamus? Præparemus nos ad mortem, quoniam accelerat satis terribiliter, omnes reprobos vocat, nulli parcit, nullum reueretur: orantibus negat audientiam: lachrymas contemnit eiulantium: minasqe despicit principum regum nomina gloriamqe exterminat: superbiam tyrannorum odibilem cunctis euacuat. Ergo frater, redemptoris beneficia exhibita, nobis valde vtilia, sedulo cogitantes recompensemus, nostros emendando reatus, bonis moribus iugiter refulgentes, quatenus poenitentiæ lachrymisqe placare districtum iudicis examen properantis ad sedem iudicandi, valeamus, qui se terribilem ostendet proiectis, iocundum electis. Vale ex Spanheim, quinto decimo Calend. April. Anno domini M.D. Quinto decimo Calendario - Libri Magici - Ismaell
Cum literas acceperitis, cui mittuntur, in arte peritus: faciat primo quod ars ipsa requirit: deinde conuersus ad Septentrionem, sicut moris est, proferat coniurationem.

Carmen Coniurationis.

DEmoriel osayr chameron chulty saue porean lusin dayr pean cathurmo fomarson ersoty lamedon iothar busraym fuar, menadroy chilarso fabelmerusyn. Carmine completo, sicut in arte præcipitur; aderit Spiritus missus, apparebitq; visibilis tibi soli, & alteri nulli penitus: & arcanum dicit in aurem.

CAP. XXI.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR ET PRIN-

ceps vocatur Geradiel, ad nullam orbis plagam habitans: sed
vagus vbisque adesse consueuit.

P Capolettera - IsmaellRÆTER eos imperatores, principes & duces Spirituum, quos in superioribus capitulis nominauimus, qui ceryis consistunt in locis per orbem visibilem, deputati sunt & alij complures vagi, instabiles, & nullibi certo consistentes, quos antiqui sapientes & magi appellauerunt Magi Appellauerunt, id est, instabiles, quia volant in aere, sicut musce, sine ordine, sine habitatione & sine restrictione. Ex his sunt nonnulli nobis ad Steganographiam non inutiles: quia nõ requirunt obseruantiam locorum, sed in omni loco per coniurationem aduocari possunt.

Primus ex his vocatur Geradiel, qui non habet aliquem sub se ducem aut principem, sed tantum famulos multos & pene innumerabiles, quos secum assumit in ministerium secundum ordines, quos inter se habent, & secundum 24. horas diei & noctis: quorum officium generale est, omnia, quæcunque & ad quamcunque plagam volueris, arcana nunciare.

 

|

R.

S.

S.

R.

S.

S.

R.

S.

 

|

2 2 200 100 40 30 50 60

Horæ

)

2 2 80 70 100 90 120 110

diei &

)

R. 2 140

S.

R. 150 180 170

noctis.

|

2 2  R. 130 160    
 

|

2 2 2 200 1000 400 300 60 500
 

|

2 2 800 700 10000 900 1200 110

Habes in hac tabula secundum horas numeratos & dispositos in ordine suo 18150. ministros & famulos Geradielis magni principis, quorum dispositionem & rationem tibi ad operatione~ omnino noueris necessariam, vt scias qualibet hora cum quot famulis venire soleant: vel quando ipse non consueuerit venire, sed famuli horæ deputati. Consulo autem tibi, vt in operationibus tuis horam obseruare cures, in qua ipse princeps personaliter veniat cum famulis eiusdem horæ, qui alioquin imperatore suo absente non semper voluntarij sunt ad obediendum in omnibus operanti. Cum ergo per hunc principem operari volueris; præmissis præmittendis, dic coniurationem.

Carmen Coniurationis.

GEradiel onayr bulesar modran pedarbon sazeuo nabor vielis proyn therdial masre reneal Chemarson cuhadiam almona saelry penoyr sarodial chramel nadiarsi thorays Vayr pean esridiel cubal draony myar dearsy colludarsy memador atotiel Cumalym drasnodiar parmy sosiel almenarys satiel chulty dealny peson duarsy cuber fruony maroy futiel, fabel merusi venodran pralso lusior lamedõ fyuaro larboys theory malrosyn. Completo Carmine, spiritus aderit, vel principalis cu~ seruis, aut serui ex numero horæ sine principe, sicuti volueris secundum horas, vt supra diximus.

Arcanum, quodcunque placuerit, committemus: semper
occultum erit.

SIt mihi quodcunque arcanum, quantum libet secretum, quod vel vni vel pluribus per spiritus sit intimandum amicis in arte Steganographiæ ad perfectum institutis. Voco principem prædictum hora mihi congrua, committo mysterium, accipit ille, vadit, perfert omnino fideliter: literas mitto pro forma tantum, vt decipiantur homines: & is, cui mitto, sciat ex signo subscripto que~ spiritum debeat aduocare, quia non comparent non compulsi.

Literas mitto qualescunque non secretas.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis omnibus eruditis & curiosis, in hac arte sine præceptore legentibus, laborem.

VItam vestram radicitus emendate. Iudicii districtum examen subito omnes compræhendet (nemo tutus) & amaritudine sua, luctibusqe æternis vitiosos replebit, contristare sanctos non audebit. Eiulantes deplorate reatus vestros miserrimi stultissimiqe. Ecce sine exercitiis bonis nomen religionis recusatis. An nescitis examen superuenturum noxiis? Appropinquat hora nouissima: nõ viuemus diu, sed ex improuiso transire omnes nos horribiliter compellemur. Itaque nolite tempus negligere: gratiam concessam operibus honorate. Ex Spanheim, 13. Cal. Aprilis, Anno 1500. X.
His literis susceptis vel quibuslibet aliis, quæ fuerint charactere Geradielis insignitæ nõ opus erit quoquam se vertere: sed præmissis in arte consuetis, Coniurationis Carmen dicendum est.

Carmen Coniurationis.

GEradiel osayl chamerusin chulti pemarsoniel dayr fayr chaturmo les bornatyn ersoty camylor sayr fabelmerodan cosry damerson maltey nabelmerusyn. Hac coniuratione completa, spiritus missi apparebunt tibi visibiliter, tibique manifestabunt omnia secretè loquentes in aurem.

CAP. XXII.

CVIVS PRINCEPS EST BVRIEL NOCTVR-

nus, Lucifugus, & habitans in lacubus & foraminibus terræ: &
non fit operatio per eum nisi in nocte.

D CapoletteraOST Geradielem sequitur Buriel, princeps quidem magnus, sed peruersus & nequam, qui omnes alios spiritus (& maxime principes) odit, persequitur, detestatur: sed non minus odio habetur ab illis: lucem timet & fugit cum omnib. ducubus & famulis suis, nec vnquam venire consueuit nisi in nocte, & hoc frequenter cum magno horrore & pauore operantis, maxime si non fuerit perfectus in arte, constans & fortis animo. Et frequenter apparet in specie serpentis, habe~s caput virgineum, caudam & totum corpus serpentinum, sibilans terribiliter. Adiuratus debito modo, verbis humanis loquitur, habet sub se duces & principes, quos in ministerium mittere consueuit cum famulis & seruis eorum, quorum multitudo est pene innumerabilis. Ex his aliquorum nomina ponamus, qui nobis ad operationem sufficiant.

Roth

S.

R.

S.

R.

S.

R.
Merosiel Casbriel Drusiel 100 10 10 100.
Almadiel Nedriel Carniel 100 10 10 100.
Cupriel Bufiel Drubiel 100 10 10 100.
Saruiel Futiel Nastros 100 10 10 100.

Habemus in hac descriptione tabulæ ex principibus Burielis 12. cum famulis 880. qui secundu~ 12. horas noctis inæquales, quas planetarum appellamus, cum ducibus singulis in ordine suo procedunt, cum ab operante fuerint debito modo vocati. Dux apparere confueuit in forma qua diximus: famuli aute~ solent frequenter apparere, tanquam simiæ aut ioculatores, ludentes & saltantes ex alto ad terram, mirabili phantasia. Cum per istos principes operari volueris: non præsumas, nisi post solis occasum, incipere operationem tuam: quia non obediunt, nisi in nocte. Non opus est obseruare plagam orbis; sed inspiciendo terram sub pedibus dicito istam Coniurationem.

Coniuratio.

BVriel mastfoyr chamerusyn, noel peam Ionachym mardusan philarsij, pedarym estlis carmoy boycharonti phroys fabelronti, mear Laphany vearchas, clareson, notiel, pador aslotiel, marsyno reneas, Capedon, thisinasion melro, lauair carpentor, thurneam camelrosyn. Carmen istud cum sub silentio dixeris semper inspicciendo terram: spiritus aderunt vocati. Sed vide ne terrearis: quia tibi nocere nõ poterunt, si fueris fortis & animo constans. Et nota, quod isti principes seu spiritus, quamuis generaliter deputati, nunciare omnia nocturna secreta in nocte habeantur: maxime tamen sunt apti & voluntarii nuncium ferre in carceres es & lacus ad captiuos, & similiter in his, quæ pertinent ad amorem carnalem, & occultas practicas amantium; & ad omnia, quæ fiunt in nocte, siue bona, siue mala sint, quia lucem odio habent.

Ponamus arcanum, quod nulli penitus sit confi-
dendum, vt:

ARcanum mihi sit ad amicum in hac ciuitate constitutum, quood illi nec per literas possum, nec per nuncium significare, ne fiat publicum. Obstant mihi plura, ne amicum ipse accedam. Voco aliquem ex prædictis spiritibus, committo illi mysterium: vadit, nunciatque fideliter, quæ commisi: sum tutus.

Literas consingam, qualescunque voluero, quæ
neminem vereantur, nempe
vt sunt istæ.

SAluator noster Iesus Christus, qui humanum genum cruore suo in Cruce moriens redemit, sollicite absqe intermissione est à nobis laudandus: ipse fugabit morte~, vitamqe nobis æternam se timentibus amantibusque spopondit traditurum. Nunc itaqe exurgamus, charissimi fratres, à peccatis nostris, operibus bonis lucernas nostras componentes: vt redemptori læti occurramus in hora metuendi transitus, quando mors rapiet animas nostras. Habemus nunc copio sum tempus implendi poenitentiam, lucernasque ornandum hora vero mortis vltima spacium nobis poenitendi vlterius prorsus negabitur. Consideremus breuissimam gloriam mundi, quoniam vana est: transit velocissime, nosque cum illa omni hora corrumpimur. Humiliemus ergo corda nostra omni tempore, nunquam deficientes. Anno M.D.13. Cal. April. Anno M.D. 13 - Libri Magici - Ismaell
Cum has aut alias quaslibet susceperit literas is, cui mittuntur, in arte peritus: cognito signo Burielis, præmissis præmittendis, terram inspiciat. & Coniurationem dicat.

Coniuratio.

BVriel, Thresoy chamerontis, hayr plassu, marso, neany, pean, sayr. fabelron, chaturmo, melros, ersoty caduberosyn. Dicto carmine, spiritus omnibus inuisibilis, tibi visibilis apparebit, & arcanum sibi commissum fideliter dicet.

CAP. XXIII.

CVIVS SPIRITVS ET PRINCEPS SVPREMVS

vocatur Hydriel, & moratur in aquis: habens sub se duces 100.
comites 200. famulos pene innume-
rabiles.

Ismaell - E CapoletteraST alius inter principales Spiritus princeps, qui vocatur Hydriel, & moratur in aquis, piscinis, lacubus, paludibusq;, & mari & circa fontes, cisternas & flumina, habens sub suo dominio ad minus 100. duces siue principes, comites vero siue sub ducos 200. & famulos multos. Horum officium est generaliter nunciare omnia tam per aquas quam per terram, siue in die sit, siue in nocte. Et scias, quod satis beneuoli & voluntarij ad omnia sunt principes, sed non ita apparent, quando veniunt coniurati. Apparent enim frequenter in forma serpentis, aliquando magni, aliquando parui; caput virgineum valde pulchrum habentes, capillis expansis. Nullus eorum solus incedit: sed quilibet princeps secum ducit ad minus duos comites, & 80. famulos. Vt autem in operatione non incurras errorem, ex ducibus tibi aliquorum nomina ponam.

R.  R.  R. S. R.
Mortaliel Lameniel Camiel 10 20 100 200
Chamoriel Brachiel Arbiel 10 20 100 200
Pesariel Samiel Lusiel 10 20 100 200
Musuziel Dusiriel Chariel 10 20 100 200

Ecce habes ex principibus & ducibus Hydrielis 12. & ex comitibus & seruis 1320. qui tibi suffuciunt ad operationes tuas in Steganographia secundum ordinem 24. horarum: ita vt quilibet dux habeat 2. horas, comites & famulos 110. in ordinibus suis, quos te omnino scire oportet. Cum per istos principes spirituum aliquid agere in Steganographia volueris: fac quæ scis secundum artem facienda, & dic coniurationem.

Carmen.

HYdriel, apron chamerote, satrus pean néarmy chabelon, vearchas, belta, nothelmy phameron, arsoy pedaryn onzel, Lamedo drubel areon veatly cabyn & noty maleros haytny pesary does, pen rasi medusan ilcohi person. Carmine dicto, Spiritus quem vocasti aderit, cum seruitoribus sibi secundum horam deputatis, eritque tibi in omnibus obediens, & fidelis ad omnia, ad quæ miseris eum.

Arcanum aliquod fingamus.

SIt mihi arcanum valde secretum qualecunq; ad amicum, quod illi nec per literas, nec per nuntium tuto possim facere notum. Ne ergo in lucem veniat secretum aduoco Spiritum, venit, obtemperat ille, commendo secretum, perfert fideliter.

Literas qualescunque formemus.

Iohannes Trith. Abbas Spanheimensis fratri Petro
Marponio Gisemio laureato, Monacho
Rhenensi, S.P.D.

FRater Nicolaus Episcopus suffraganeus reuerendissimi patris, illustrissimiqe ducis Adami insignis burgi Pantomorani, honestissimi clarissimiqe Archipræsulis, infatigabilis librorum amator iustissime videtur Abbatem, Vinilianum nomine (quia est) bestijs comparare, epulantem splendide inter bestiaru~ merdimonia, præferentem voluminibus vitulos, quem admodum Reuchlyn firmauit. Tu Nicolaum, rogo, imiteris, optimum mansuetissimumqe pontificem, Vale, 12. Cal. April. M.D.Vale 12 Cal
Cum literas istas aut quaslibet cum signo Hydrielis acceperis: nulla consideratione orbis obseruata, sed præmissis duntaxat generalibus in arte præmittendis, ex more dicito sequentia.

Coniuratio.

HYdriel omar, penadon epyrma narsoy greol fabelrusin adiel pedrusij nozeui melrays vremy peã larfoy naes chemerotyn.
Hac coniuratione dicta, debito modo, secundum institutionem artis; apparebit tibi spiritus missus visibiliter, reuelans arcanum sibi commissum in aurem.

CAP. XXIV.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR PYRICHIEL, HA-

bens sub se duces, principes, comites, famulos multos quo-
rum numerus incertus est.

Capolettera P - Libri Magici - IsmaellYRICHIEL princeps quidam Spirituum supremus nobis ab arte nostra non videtur omnino abijciendus: quia satis beneuolus esse perhibetur.

Non habet sub se duces aut principes more cæterorum, sed tantem comites & subseruitores, quorum incertus est numerus. Sunt qui dicant eum duces sub se habere & principes, qui nobis videntur proprietatem & consuetudinem eius non satis intelligere: quippe qui comites & seruitores pro ducibus somniarunt. Nomen autem Pyrichielis ab igne traxit vocabulam; quia frequenter circa ignem versari consueuit.

R.   R.  
Damarsiel Menariel 200 200 100 80 80
Cardiel Demediel 100 600 60 50 50
Almasor Hursiel      
Nemariel Cuprisiel 400 30 30 10 10

Habes iam octo ex comitibus Pyrichielis cum famulis ad obsequium deputatis secundum ordinem horarum. Cum itaq; per istos dictos iam Spiritus operari volueris: voca vnum ex eis, quem volueris: cum iterum operaris alia vice, tunc vocabis alterum immediate sequentem: & simili modo cum cæteris faciendum memineris. Præmissis itaque ex more præmittendis in arte generaliter, dic coniurationem istam.

Coniuratio.

PYrichiel marfoys chameron, nael peanos pury lames iamene famerusyn mearlo canorson theory torsa, nealthis dilumeris maphroy carsul ameor thubra phorsotiel chrebonos aray pemalon layr toyfi vadiniel nemor roseuarsy cabti phroys amenada machyr fabelronthis, poyl carepon vemij naslotyn.

His completis, Spiritus, quos vocasti, videbis præsentes: & principalis semper in forma serpentis caput pulchrum habens instar virginis, capillis expansis, apparere consueuit. Sequitur

Arcanum ponamus quodlibet.

ARcanum mihi sit ad amicum procul absentem, quod nec per literas tuto mittere possum, ne legantur disiectæ, vel certe in via præceptæ. Homini perferendum minus confido; quippe qui nouerim fidem in hominibus cum fortuna mutari. Vt ergo sint omnia tuta, Spiritum secreti amicum aduoco: venit ille mox, audito carmine, perfert commissum fideliter.

Formemus literas, vt placet.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis Iacobo
Dracomio, Præmonstratensis ordinis cano-
nico, S. & charitatem.

EST nobiscum mathematicus insignis & egregius rhetor, tranquillissime vitæ studio feruens iugiter. Habet secum codices ferme infinitos, exemplariumque diuersorum inæstimabilem thesaurum: rectæ & bonæ vitæ, societatisque honestæ Iocundus beneuolusque doctur: in resoluendis dubiis expertissimus. Res grandes exponit: nomen suum est Orophanius, regni Bosne Burggrauius. Vale 12. Calend. April.

Cum has aut similes quaslibet acceperit literas, Pyrichielis charactere signatas is, cui mittuntur, in arte Steganographie peritus; faciat, sicut nouit secundum artem esse faciendum: deinde accenso lumine, dicat istam Coniurationem.

Coniuratio.

PYrichiel osayr Chamerosy culty mesano dayr fabelron cathurmo pean ersoty meor iathor cabon Frilastro melrusy. Carmine dicto, nuncius inuisibilis visibilem se præstabit, & commissum sibi arcanum fideliter reuelabit aurem.

CAP. XXV.

CVIVS IMPERATOR ET PRINCEPS EMONIEL

vocatur, habens subduces & principes 100. comites & subseruito-
res multos: qui habent officium generale su-
per omnia.

Capolettera H - Libri Magici - IsmaellVius Capituli princeps Emoniel cum ducibus & principibus suis vagus & instabilis est, & frequenter in nemoribus habitat, non fugit lucem, beneuolus & primptus ad omnia quæcunq; mandaueris ei, & tam in die, quã in nocta, libenter occurrit vocatus. Habet sub suo dominio principes & duces 100. comites siue subduces non pauciores quam 20. famulos & seruos sine numero certo. Ex his nominabimus aliquos, qui nobis ad operandum sufficiant, cæteros suo loco cum aliis reseruantes, si opus fuerit, nominandos.

R.  R.  R.  R.
Ermoniel Dramiel Cruhiel 10 20 100 20.
Edriel Pandiel Armesiel 10 20 100 20.
Carnodiel Vasenel Caspaniel 10 20 100 20.
Phanuel Nasiniel Musiniel 10 20 100 20.

Habes nunc ex ducibus Emonielis 12. cum subducibus & seruitoribus eorundem 1320. qui secundum ordinem horarum ad omnem operationem intentionis no stre nobis sufficiunt, siue operatio noctura sit, siue diurna. Et scias, quod princeps Emoniel cum ducibus suis capite virgineo & corpore, sed cauda serpentina apparere consueuit. Tu ergo cu~ volueris per spiritus Emonielis aliquid in Steganographia operari: fac ea, quæ nosti secundu~ artem generaliter esse facienda: & postea lege istam coniurationem, tacite sub silentio nominans spiritum vocandum.

Carmen Coniurationis.

EMonie1 aproisi chamerusyn thulnear peanos meuear, pandroy cralnotiel narboy mauy fabelrontos, arliel chemorsyn nety pransobyr diuiel malros ruelty person roab chrumelrusyn. Hac Coniuratione dicta eo modo quo ars ipsa requirit, spiritus quem vocasti apparebit, paratus obedire ad omnia, quæcunque mandaueris ei, quia beneuolus & fidelis est.

Arcanum qualecunque volueris.

AMicum habeo passim omnibus nimium confidente~, qui pro amicis fouet inimicos, à quibus & malam famam & damnum sæpe reportat. Credulus est blandimentis adulantium & vnus maxime suo lateri adherentis, quem nescit sibi contrarium in occulto, quia blandum vides in aperto. Ipsum accusare cupio, ita tamen vt consilium soli amico fiat notum: cæteris fiet occultum.

Literarum formetur ad placetum.

Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis R.P.D.
Nicolao, Episcopo Irbursiensi, Vicario Panto-
morani Archiepiscopi, S.D.P.

CVm tuum ingenium, vitæqe honestatem ad mentem reuoco: te omnium Episcoporum dignissimum, Pater Reuerende & præstantissime pronunciare maxime compellor. Enimuero siue eruditionem intuear bonarum artium in te: siue innocentiam vitæ tuæ quid aliud quam te iustissimum, omnibus literis eruditissimum, sanctissimisqe moribus reuerendum dixerim? Adornas conuersationem tuam operibus rectitudinis semperqe te exhibes optimum pastorem animarum, atque in literis iugiter te studendo exerces, vt tibi alijsqe conferas vtroque. Vale. Datæ ex Spanheim, 11. Cal. Aprilis. Anno dominicæ Natiuitatis M. D. Anno Domini Nautilicae - Libri Magici - Ismaell
Postquam literas acceperit is, cui mittuntur, in arte Steganographie perfecte imbutus: faciat, sicut nouit secundum artem esse faciendum: quibus præmissis, Coniurationem subiungat.

Carmen Coniurationis.

EMoniel lebos chamerothy meor pemorsy dyor medulorsyn fraypeam, Crymarsy melrosyne vari chabaryn dayr. Aschre cathurmo fabelron ersoty marduse. Carmine rite completo, spiritus vocatus aderit in forma sibi consueta, reuelabit tibi omnia & singula, quæ sibi fuerant commissa arcana cum fidelitate.

CAP. XXVI.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR ICOSIEL VOCA-

tur, habens sub se duces siue principes 100. comites suue subdu-
ces 300. seruorum non est mihi certus nu-
merus adhuc.

Capolettera I - Libri Magici - IsmaellCOSIEL inter spiritus a&eulm;reos est vnum ex potioribus Imperator magnus & potens in arcanis Steganographiæ, habens sub se principes ducalis ordinis 100. Comites vero 300. seruorum certum numerum nondum inueni. Dicitur autem Icosiel propterea, quod in domibus libenter cum hominibus versetur. Na, posteaquam ex ducibus eius quempiam semel debite coniuratum ad te vocaueris cum comitibus suis: si volueris, vt omnibus diebus vitæ tue tecum permaneat: deputa ei vnum locum secretum & abstrusum in doma tua: & coniuratum fortiter præcipias eum illic manere: & obediet tibi hilariter, semperque ad mandatum tuum erit paratus.

R.  R.  R.  R.
Machariel Larphiel Athesiel 10 300 100 30
Psichiel Amediel Vrbaniel 10 300 100 30
Thanatiel Cambriel Cumariel 10 300 100 30
Zosiel Zachriel Heresiel 10 300 100 30
Agapiel Nathriel Munefiel 10 300 100 30

Hic habemus ex 100. ducibus Icosielis nominatos 15. subduces vero 50. seruitores 2150. qui cum ducibus suis secundum ordinem sibi in 24 horis dici & noctis deputatum, in ministerium Steganographiæ vocati per operatione~ venire consueueruut. Ad omnia, quæ volueris, idonei voluntarij sunt: modo tu in arte perfectesis doctus, constans & imperterritus in operatione: quia veni untin specie & similitudine serpentina, capita habentes virginea. Cum itaque volueris operari per aliquem eorum, fac quæ secundum artem sunt facienda, & subiunge istam Coniurationem:

Coniuratio.

ICosiel aphorsi chamersyn thulneas ianotiel menear peanos erasnotiel medusan matory fabelron ersonial cathurmos laernoty besrayn alphayr lamedonti nael cabelron. Coniuratione rite completa, spiritus aderunt vocati sine mora, quibus arcanum tuum ad amicum secure poteris committere.

Literas mittendas ad placitum facias. Arcanum sit,
qualecunque volueris.

AMicus mihi sit procul absens in arte Steganographiæ peritis, ad quem mihi sit magnum secretum & arcanum, quod non sit alicui credendum, per literas etiam, nec insinuandum. Vt ergo maneant secreta omnia, nuncium secretum mitto Spiritum, qui amico reuelet arcanum, & negotium meum teneat secretum.
Vitam nostram emendemus humiliantes nos coram vniuersitatis summo actore. Humilitas Coelum impetrat temptationes dæmonum nociuas annihilat, perniciosum mentis tumorem refrænat: omniaqe incendia vitioru~ valenter exterminat. Trames humilitatis coronam meretur accipere, nobileqe regnu~ possidere. Ego træmitem constituo tibi innocentiam, morum honestatem, quam custodiens assiduè, non peccabis. Sola nobis ista via est beatitudinis meritum cumulandi: vt gratis agentes Deo timeamus illum rectissimo corde, fugientes tumultum sæculi: humilitatis exercitium nunquam fastidiamus, supernam vitam inquirentes: Ioannes Trithem. Abbas Spanheim. scripsit 10. Cal. Apr. MD. Abbas Spanheim - Libri Magici - Ismaell
Cum literas susceperit in cui mittuntur, in arte peritus: signo principis cognito, faciat, quæ nouit esse facienda: deinde dicat coniurationem.

Coniuratio.

ICosiel osayr penarizo chulti meradym phrael melchusy dayr
pean cathurmo fabelron ersoti chamerusan iltham pedaly fuar
melrosyn crymarsy phroyson. Hac coniuratione comple-
ta, spiritus aderit vocanti, reuelans
arcanum.

CAP. XXVII.

CVIVS SVPREMVS SPIRITVS ET PRINCEPS VOCA-

tur Soleuiel, habens sub suo dominio principales 200. subduces
& comites 200. seruitores innumerabiles.

I Capolettera - Libri Magici - IsmaellNTER eos spiritus, qui cum hominibus, in arte Steganographiæ peritos mores habentibus, libenter conuersantur, est quidam Soleuiel nomine, non vltimus inter principes huius artis, qui habet sub se duces principales 200. subduces siue comites similiter 200. qui inter se hunc ordinem infallibiliter obseruant, vt qui hoc anno sunt duces, anno sequente sint comites, fiantqe; alternatis vicibus ex ducibus comites, ex comitibus similiter duces. Seruorum autem certum numeru~ non adhuc reperi, qui & ipsi ordines suos inter se secundum horarum dispositionem custodiunt.

R.  R.  R.  R.  
Inachiel Nadrusiel Axosiel 20 20 20 200 200
Praxeel Cobusiel Charoel 20 20 20 200 200
Morucha Amriel Mursiel 20 20 20 200 200
Almodar Prasiel Penador 20 20 20 200 200

Hic habes ex principibus Solouielis 12. quorum sex primi sunt isto anno duces, & reliqui sex comites: sequenti anno isti erunt duces, & illi comites, & ita consequenter, alternatis semper vicibus. Subseruitorum numerum collegi 1840. Quanquam sint plures quos nondum numerare potui. Cum autem per istos Spiritus operari volueris, esto constans animo & fortis, nec terrearis ab eorum aspectu, cum videris eos in forma serpentum apparere cum capite virgineo. Deinde fac, quæ sunt secundum artem facienda; quibus præmissis, subiunge istam Coniurationem.

Carmen Coniurationis.

SOleuiel marfoy chamerusyn oniel dabry diuiel pean vear, lasmyn cralmoty pedaros drumes, pean vear chameron loes madur noty basray erxo nadrus peliel thabron thyrso ianothin vear perasy loes pean nothyr fabelron bauesy drameron eschiran pumelon meor dabrios crimorsiel penyvear nameroy lyernoti pralsones. Completo rite carmine, Spiritus aderunt vocati in consueta forma, quibus committas arcanum.

Arcanum ponamus ad placitum.

AMicum procul absentem, in arte Steganographia antea peritum, super quibusdam periculis imminentibus auisandam duco. Sed publicum vereor, quu~ de alieno periculo facerem proprium: quod euitare vt possim, non literis, non hominibus committo secretum, sed Spiritui, quem noui in omnibus fore fidelissimum.

Arcanum ponamus ad placitum.

Ioannes Trithem. Abbas Spanheimensis ordinis
Sancti Benedicti R.P.D. Rutgero Sycambro, Ar-
chiepiscopo Naruiensi, S.P.D.

EXponet tibi Nicolaus, reuerendissimus studiosissimusque Irbuisiensis Episcopus, generalem rerum Ecclesiasticarum tuarum gubernatorem male rem gessisse, vinculis ligatum subiiciendo domini nostri Desiderii regis vicarium benignu~ virum, & fame excruciatum interemisse. Hostem quotidie Desiderium regem irrumpentem dioecesi expectamus. Sed te exoramus, succurras breui: vt in hostem non incidas. Vale 9. Calend. April. M.D. 3.

Cum has literas acceperit is cui mittuntur (modo sit in arte generali imburus antea) faciat, quæ sunt facienda, subiungens istam coniurationem animo constanti, nil metuens.

Coniuratio.

SOleuiel curtiel chamerusyn saty pemalros dayr ianothy cathurmo parmoy iotran lamedon frascu penoy ilthon fabelmerusyn. Dicto carmine, Spiritus missus ab operante visibilis apparebit, reuelans omnia commissa fideliter: & si quid remandare voluerit operanti, eidem Spiritui committat.

CAP. XXVIII.

CVIVS SVPREMVS SPIRITVS ET IMPERATOR

est Menachiel, qui habet sub se principes siue duces 20. comites
100. seruos incerti numeri, qui suis obe-
diunt ducibus.

Q Capolettera - Testi Magici - IsmaellVAMVIS ad omnem Steganographiæ operationem, quæ diximus, copiose nobis videantur sufficere: ne tamen ea, quæ sumus experti, obliuioni tradamus: placuit adhuc nobis non nulla subiungere, quæ esse ad huius artis perfectionem optima, prædictorum spirituum reuelatione, cognouimus, & satis plene experti sumus. Est itaque inter alios spiritus, qui huic arti fauent, vnus Menadiel nomen fortitus ratione officij, qui habet sub se principes & duces 20. comites 100. seruos multos, quorum mihi incertus est numerus, qui omnes in commissis sunt fideles & optimi nuntij in causis magnis regum & principum, per quos operabimur mirabilia.

 R.  R.  R.  
Larmol Benodiel 20 10 100 Barchiel Nedriel
Drassiel Charsiel 20 10 100 Amasiel Curasyn
Clamor Samyel 20 10 100 Baruch Tharson

Iam habemus ex ducibus sex, & ex comitibus , totidem nominatos, ex seruis quoque eis deputatos per vices & ordines suos numero 390. Habent inter se hunc ordinem, vt prima vice duo duces vocentur & vnus comes: qui secunda vice iterum vocatur, & nunc venit in ordinem ducum. Tertia vice fit comes qui fuerat dux primi ordinis primus, & ita consequenter. Cum ergo volueris per Spiritus Menadielis aliquid operari. considera diligenter, quis dux, & quis comes sit tibi vocandus secundum tempus & horas: præmissisque præmittendis, dic Coniurationem.

Coniuratio.

MEnadiel marfoy peanos onael chamerusyn theor ianothy ofayr melros tudayr penorsyn sachul tarno roseuas peathã asiel morfoy maplear casmyron storeal marpenu nosayr pelno dan layr thubra elnodion carsephy drumos fabelmerusyn andu pean, purays calbyn nachir loes philuemy casaner. Hac Coniuratione rita completa, aderit spiritus vocatus, videlicet primo comes vnus, duces duo cum seruis,

Arcanum sit qualecunque occurrit.

SIt tibi arcanum ad amicu~ aut amicam, qualecunq; pro tempo-
re aut rerum varietate occurrit, quod non velis alicui alteri fieri
commune. Voca spirirum, commenda illi negotium, ni-
hil metuas; omnium fidelissimus est, bene com-
missum implebit.

Literas super his formare poteris, quales volue-
ris, ad placitum tuum.

MAgna sunt æternaqe innocentiam futura commda: angelicis laudibus homines lætantes interesse: cernere lumen excelsum illud: æternæ beatitudinis splendorem, faciemqe maiestatis lumine proprio videre. Attendite omnes, exactasqe negligentias lachrymis tergite inutiles curas nocentesqe exuite: reram instabiliu~ deceptiones. O homines lutosi horrete: lucrum animarum tandem inquirite. Bonis moribus virtutibusqe honorabiles estote: vanitates contemnite: Deum humiliter inuocate: nolite concupiscere mundum, amaritudinem infundentem. Anno M.D. 9. Cal. April. vanitates contemnite
Cum has literas acceperit is cui mittuntur, ante in arte peritus: cognito charactere cognito charactere. supremi principis Menadiel, præmissis his quæ sunt ex more præmittenda, Coniurationem dicat.

Coniuratio.

MEnadyel murty chamerose dayr pean cathurmo phameron ersoti pray saruepo, fabel metij rean, charon ietlas Meduse fayr lamerosyn alty merchahon. Carmine dicto, spiritus missus apparebit vocanti visibilis, referetq; omnia ei fideliter & secreto in aurem, quæ habet in commissis.

CAP. XXIX.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR MA-

cariel, habens sub suo Imperio duces, principes, comites & seruos com-
plures ad diuersa ministeria deputatos.

M CapoletteraACARIEL quoq; vnus ex supremis spiritibus, qui operationibus Steganographiæ præsunt, non est omittendus à nobis cum principibus & seruitoribus suis, quia satis vtilis, promptus & fidelis est ad omnia quæcunq; voluerimus. Habet autem principes 40. ex quibus nunquam pauciores mittuntur in ministerium, quam 4. videlicet duces tres, comes vnus cum seruis non paucis: huncq; inter se ordinem obseruant, vt per vices suas semper ex ducibus vnus gerat officium comitis, & secundum quatuor partes anni. Et de his omnibus necessarium est operantem plenam habere notitiam. Sed iam ex ipsis principibus nominemus aliquos, qui nobis ad operationem Steganographiæ nostræ abunde sufficiant.

 R.  R. R. R. R.
Claniel Asmadiel Gremiel 40 30 20 10
Drusiel Romyel Thuriel 40 30 20 10
Andros Nastuel Brufiel 40 30 20 10
Charoel Varpiel Lemodac 40 30 20 10

Habemus iam nominatos ex principibus Macarielis 12. cum seruis numeratis 400. secundum vices & ordines suos. Cum itaq; pereos in Steganographia (caue ne voces pauciores quam quatuor ad minus ex prænominatis) volueris operari: præmissis ex more præmittendis, dic istam Coniurationem.

Carmen.

MAcariel myrno chamerosy purmy maresyn amos peanam olradu, chabor ianoes fabelron dearsy chadon vlyses Almos rutiel pedaron deabry madero neas lamero dearsy, thubra dorpilto melrosyne draor chalmea near, parmõ dearsy charõ alnodiel parsa radean, maroy reneas charso gnole, melrosin te dranso casmar ebroset. Landrys masfayr therasonte noel amalan. Hoc carmine dicto, spiritus vocati aderunt in diuersa specie apparentes, & frequenter quidem capite curn virgineo, corpore & cauda definentes in formam draconis, inuoluentes & reuoluentes se quadruplici ordine.

Arcanum sit ad principem.

PRefectus regis aut principis, in terra seu prouincia constitutus, intellexit delatione secretissima hostes in breui propositu~ habere prouinciam irrumpendi: vult auisare principem, sed nuntiis non potest, quia torquendi sunt ab aduersariis in via vt tradant arcanum: nec literis, quoniam omnes aperiuntur per eos. Vocat ergo spiritum, committit arcanum, literas fingit alienas.

Literas fingamus nihil conducentes.

ROgamum, amicoru~ suauissime, tuum exemplar Tertulliani nobilissimi sapientissimiqe viri nobis vt velis veteris amicitiæ intuitu rescribendum velociter mittere, Bernardiqe Epistolam ad templarios, Tertulliano gloriosum Catholicæ sanctitatis nomen nouimus cuncti exhibitu~ antiquitus inter nostros: nobileqe lumen scimus illum fidei sacræ non remansisse vltimu~. Actionib. erat eximius, gloriosus diuinæ legis institutor: assertor nostræ libertatis deuotissimus. Licet in aliquibus repræhendatur, scripsit, tamen, fidem exponendo nostram, honoranda volumina. Habebat autem Coniugem Zelosam, religionis nostræ amatricem: humilitate & innocentia nobilem: castitate gloriosam. Extant rectæ institutionis ipsius nonnullæ elucubrationes laudabiles, dulces exuberantesqe doctrinæ multæ: Epistolæ breues non inutiles, nos ad inquisitionem æternæ gloriæ honorifice gratioseque hortantes. 8. Cal. April. Anno M.D. Ioannes Trithem. scripsit.

Cum has literas aut quaslibet alias acceperit is cui mittuntur, in arte Steganographiæ antea peritus: cognito signo Macarielis faciat, quæ sunt ex more facienda, subiungens Carmen.

Carmen Coniurationis.

MAcariel osayr chamerose chulti pesano dayr fameron; cathurmo pean ersoty lamedon so uapor casrea mafyr. Ianos tharfia, peathan non acri pean etion matramy. Completo rite carmine, spiritus missus visibilis soli apparebit.

CAP. XXX.

CVIVS IMPERATOR SVPREMVS VOCATVR

Vriel, habens sub suo dominio duces 10. comites vero siue subdu-
ces 100. seruorum incertus est nu-
merus.

S CapoletteraED nec Vrielem principem magnum nos decet omittere: quem nouimus experientia nos docente non vltimum inter huius artis fautores vtilitatis locum possidere. Habet is sub suo dominio & imperio duces & principes huic arti Steganographiæ deputatos 10. comites siue subduces, qui semper ipsos duces comitantur, quilibet in ordine suo 100. seruos multos quorum mihi adhuc certus non est numerus.

 R.  R. R. R.    
Chabri 10 Dragon 10 100 20 a a z
Drabos 10 Curmas 10 80 40 n a h
Narmiel 10 Drapios 10 60 60 k T l
Frasmiel 10 Hermon 10 40 80 h a d
Byrmiel 10 Aldrusy 10 20 100 b i a

Habemus hic duces nominatos cum comitibus & subseruitoribus, quorum nobis ministerium sufficit ad complementum huius artis nostræ pro præsenti. Et nota, quod primi in ordine sunt duces & principes. Secundi sunt Comites; habentque inter fe duos ordines, quos te scire ante omnia oportet. Illi qui sunt in primo ordine, tam duces quam comites, quotiescunque vocantur, semper apparent monstrosi, capite videlicet virgineo, corpore & cauda in forma serpentis. Qui sunt in secundo ordine, familiari nobis & vsitata similitudine apparere consueuerunt. Nec pauciores venire solent, quam vnus dux & vnus comes, sequens eum in vtroque ordine. Cum autem per istos Spiritus operari volueris, primo facito secundum quod nosti ex arte faciendum: postea subdas istam coniurationem.

Coniuratio.

VRiel marfoys lamedonti noes, chameron, anducbarpean phusciel arsmony tuerchoy iamersyn nairiel penos raseon loes vear fabelruso cralty layr parlis meraij mear, thubra aslotiel dubyr reanu nauosti masliel pedonyto chemarphin. Cõpleta coniuratione, spiritus vocati aderunt, quilibet in ordine, prompti & hilares obedire in omnibus. :.Q

Arcanum sit magnum valde.

SIt mihi quoddam arcanum ad principem, vel ad amicum, cuius manifestatio mihi periculum, damnum illi afferret non paruum. Vt ergo omnia maneant inter me & illum secreta: n&0tilde; homini, non literis, sed spiritui commendo arcanum.

Literæ sint ad placitum nil metuentes.

INcipite fratres dilectissimi emendare negligentias, lachrymis assiduis tergentes transacta peccata, saluatorem omnium viuentium rogantes residuo tempore. Exaudi Domine gemitus assidue lachrymantium: veniam impende vitiorum: amator innocentium. Viuifica lugentes, viuificator inoclyte: non contemnes exulantes homines. Miserere valde creater optime hominum Christe Iesu Saluator nostrum nobilissime; libera infirmas animas exulum Iesu benignissime: salue miseros & veniam nobis tribue. Humiles nos exaudi infirmissimos: in hora mortis horribili lumen concede iucundum omnium consolator normaqe humilium. lumen concede iucundum omniumAnno M.D. 7. Cal. April. scripsi ego Ioan. Trithem. Abbas Spanheim. Trithem. Abbas Spanheim.
POstquam has aut alias quaslibet literas, signo Vrielis principis consignatas in fine, acceperit is cui mittuntur in arte peritus faciat in primis, quæ nouit secundum artem facienda; & dicat coniurationem.

Coniuratio.

VRiel Aflan pemason cosayr chameron, chulty fabelmerõ deyr pean, cathurmo merosyn ersoti chalmon sauepo Meduse rean lamerosyn.

Dicto carmine, inuisibilis Spiritus missus apparebit in forma sibi consueta: omniaq; sibi ab operante siue mittente commissa fideliter reuelabit, & secretissime: ita vt nemo circumsedentium quicquam possit percipere vel audire: semperque arcanum manebit secretum.

CAP. XXXI.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR BY-

diel, habens sub suo dominio duces 20. comites vero 200. seruo-
rum incertus est numerus: sunt multi
valde.

A Capolettera - AdhucDHVC vnus restat è Spiritibus supremis, nobis ad operationem Steganographiæ deputatus: vltimus quidem in ordine, sed cu~ primis dignitate: cuius nomen ratione officij sui vocatur Bydiel, habens sub imperio suo duces 20. comites siue subduces 200. famulos & seruos complures. Habent hi duces cum comitibus inter se certum ordinem: & quotiens ab operante vocati fuerint, veniunt duces duo cu~ 20. comitibus, & apparent in forma humana, placidi, & prompti ad omnia. Vicissim inter se mutantur vt cum primo anno duces vocati fuerint, postea comites, in secundo comites pro ducibus vocentur.

 R.  R.  R.  R.
Mudriel 20 20 200 20 200 Charobiel 20
Cruchan 20 20 200 20 200 Andrucha 20
Bramsiel 20 20 200 20 200 Merasiel 20
Armoniel 20 20 200 20 200 Parsifiel 20
Lameniel 20 20 200 20 200 Chremoas 20

Habemus iam hic ex principibus & comitibus Bydielis decem signatos nominibus suis, qui nobis pro præsenti sufficiunt ad omnem operationem nostram in arte Steganographiæ, cum seruis multis, qui ordine~ suum obseruare nouerunt secundu~ imperium ducum & principum. Cum autem per istos in hac arte operari volueris: præmissis præmittendis, dic coniurationem.

Carmen Coniurationis.

BYdiel marchan chamerosi philtres maduse vear casmyren cralnoti: pean deuoon fabelros eltida camean veor. Oniel vear thyrso liernoty: ianos prolsato chanos elasry peanon elsatha melros notiel pen soes probys chyras lesbroy mauear iothan liernoti chrymarson chyras lesbroy mauear iothan liernoti chrymarson
Carmine dicto sicut oportet, Spiritus vocati statim apparebunt visibiles, pulchre incedentes, & tanquam amici se mutuo complexando ducentes, eruntque tibi voluntarij ad omnia obedientes.

Arcanum mihi sit qualecunque.

ARrcanum mihi est, quod cupio scire amicum procul absentem valde secretum: substantiam concernit occultam, quam necesse est amittere, si mysterium quolibet modo contigerit publicari. Vnde non homini, non literis, sed solis spiritibus committo perferendum, quos noui & securos & fideles Arcanum mihi sit qualecunque.

Ioannes Trithemius, Abbas Spanheimensis, Rut-
gero Sicambro S.D. Et præsentem magni Basilij
dicat oratiunculam.

GLoria ineffabilis beatitudinis æternæ bonis exercitiis humilibusque acquiritur. Sedulis nunc lacrymis tergite errata mortales: Deum amate, adorantes nomen sanctum illius. Tramitem Iesu Christi humilis, erucifixi humiliter discite imitari, semper illi reddentes honore~, dulciter ardentes amore benignissimi nostri saluatoris. Glorificate & exaltate laudabilem bonitatem eius, benedicite sanctum nomem, zelantes bonitatis incendium. Vanos honores despicite: in aduersis laudes referre descite: deuotionis exercitium amate, humilitatem nobilissimam excolite: Iesum nos de morte eripientem saluantemque exaltate. Vale Iesum nos de morte eripientemCal. April. Anno Natiuitatis domini M.D.
Suscipiens autem literas amicus, in arte Steganographiæ antea peritus; cognito charactere Bidielis, præmissis his, quæ sunt ex more præmittenda, generaliter dicat coniurationem.

Carmen.

BYdiel maslo chameron theory madias near fabelron thiamy marfoy vear pean liernoty calmea drules: Thubra pleory malresa teorty melchoy vemo chosray. Carmine dicto, spiritus astabit visibilis duntaxat illi, qui eum vocauit: referet tibi commissa integre atque fideliter.

CAP. XXXII.

IN QVO PRÆSCRIPTORVM FIT QVÆDAM

necessaria recapitulatio. Inseruntur cauelæ nonnullæ, quæ vo-
lentibus exercere artem Steganographiæ sunt
obseruandæ.

P CapoletteraOSTQVAM (Deo maximo superbenedicto laus) non sine ingenti & continuo labore officia spirituum supremoru~ Steganographiæ nostræ præ cæteris fauentium descripsimus: ne volentes per eos operari contingat errare in ordine, nominibus, characteribus, ducibus vel comitibus: necessarium duximus generalem omnium tabulam pro memoria in hoc capitulo ordinare. Sequitur tabula in hac & sequenti pagina.

 R.  R.  R.  R.
1 Pamersiel Pamersiel1000 10000 100 10 K
2 Padiel [Pachiel] Padiel [Pachiel] 1000 200000 100 10 K
3 Camuel Camuel10 10 0 100 K
4 Aseliel Aseliel10 20 0 200 K
5 Barmiel Barmiel10 20 10 200 K
6 Gediel Gediel20 20 00 200 K
7 Asyriel Asyriel20 20 10 100 K
8 Maseriel Maseriel30 30 00 300 K
9 Malgaras Malgaras30 30 10 200 K
10 Dorothiel Dorothiel40 40 .0: 400 K
11 Vsiel Vsiel40 40 30 300 K
12 Cabariel Cabariel50 50 50 500 K
13 Rayfiel Rayfiel50 50 40 400 K
14 Symiel Symiel10 1000 0 4 K
15 Armadiel Armadiel1000 180 10 800 K
16 Baruchas Baruchas10 180 0 100 K
17 Carnesiel Carnesiel1000 300 1000 300 1000
18 Caspiel Caspiel200 400 200 400 200
19 Amenadiel Amenadiel300 500 300 500 300
20 Demoriel Demoriel400 600 400 600 400
21 Geradiel Geradiel200 100 40 30 60
22 Buriel Buriel100 10 10 100 q
23 Hydriel Hydriel10 20 100 200 q
24 Pyrichiel Pyrichiel40 30 200 10 qb
25 Emoniel Emoniel10 20 100 20 q
26 Icosiel Icosiel10 300 100 30 q
27 Soleuiel Soleuiel20 20 20 200 q
28 Menadiel Menadiel100 20 30 10 qn
29 Macariel Macariel40 30 20 10 qd
30 Vriel Vriel20 10 40 30 qk
31 Bidiel Bidiel30 40 100 20 kb

In hac tabula posuimus vnum & triginta spiritus principales, qui presunt, quilibet in officio & in ordine suo, omnibus operationibus Steganograpiæ nostræ, de quibus in hoc primo libro nostro sumus locuti: supponentes vnicuiq; characterem sibi appropriarum: numerum & ordinem principum, ducum, comitum, seruorum & subseruientium in propriis gradibus quoq; subiungentes, ne quis in hac arte studere cupiens propter diuersitatem operationum incidat in errorem. Magna quidem huius artis mysteria non nisi à studiosissimis viris penetrari possunt, illis videlicet, quos amor secretorum & natura promoueat ad perserutandum, & qui desiderio scientiæ cõsequendæ nullum subire laborem honestum & possibilem recusent. Homines autem pigri obtusiq; ingenio, & quos nec amor incendit ad studium secretorum sapie~tiæ, nec natura iuuat, cum hanc nostræ adinuentionis arte~ secretissimam intelligere nequiuerint: non nobis imputandum, sed suæ potius socordiæ, pigritiæ & malitiæ asscribendum intelligant: Quippe qui aut voluptatibus carnis mundialibusq; curis immersum habentes ingenium, his perlustrandis cum diligentia vacare nequent: aut sciam sapie~tes aut doctissimos arbitrantes, nostras compositiones tanquam indignas suis lectionibus contemnunt. Aderunt etiam non nulli ita pristinis alienisq; traditonibus consistere assueti: vt quicquid in illis nõ didicerint, aut impossibile aut superstitiosum arbitrentur. Nihil istis ad huius profundæ artis scie~tiam ineptius, qui aut nolunt aut nequeunt altissima eius speculari. Cæteru~ eos, qui & apti & voluntarij sunt studere in hac arte (si qui futuri sunt) vt proficere possint, in fine huius libri paucis admonere statuimus. In primis monendi sunt, quatenus arte~ ipsam semper teneant occultam: ne prauoru~ manus & notitiam penetret, qui multa & execranda scelers per ipsam facerent. Nam etsi ars ipfa per se veraciter fit bona: tamen eius practica non minus ad malum per impios, quam ad bonum conduceret per bonos. Maneat ergo inter bonos secretum, quod noceret inter malos publicatum. Nec tame~ scientiam istam boni propterea debebunt contemnere, quia malis ad malum proficit; sicut nec gladium spernit, qui homine~ prosternit. Deinde monendi sunt huius artis studiosi, ne præsumant ad operandum in ea procedere: nifi prius in omnibus, quæ requiru~tur ad practicam scientiam, perfecte fuerint instituti. Non enim me fugit, quantis rem periculis subijciant, qui minus periti in ea operari aliquid tentauerint aliquando.
Item qui bene institutus in hac scie~tia voluerit operari per eam: diligenter obseruare meminerit (secundum ea quæ diximus tam in circulo quam in singulis tabulis atq; capitulis) differentiam, loca, nomina, ordines & officia supremoru~ Spirituum, duces quoq; eorundem, & quot sint comites in numero; quem ordinem obseruent, & quot præsint substitutis: vt nouerit hec in cõiuratione exprimere. Nisi enim omnia ista dilige~ter custodierit artis operator, non poterit proficere, nec ad intentionis suæ effectum peruenire. Rursus diligenter attendat, quando vnusquisq; & ad quæ officia fide arcana nuncianda spiritus sit vocandus, & ad quam orbis plagam habitet: ne erret vel in locis, vel in omnibus singulorum aliquorum ve, quos vocare voluerit.
Item sit auisatus omnis in hac scientia operaturus, vt attendat diligentissimm, vt coniurationum verba debite pronunciet, in quibus magna vis operationis nostræ consistit: quoniam dum in coniurationibus error cõmittitur: spiritus vocati & vocandi nõ solum non obediunt; sed etiam omnino reluctantur. Consequenter vero præmonitus sit, ne alterum vocet pro altero, sed vnumquemq; in ordine, tempore & officio suo: quemadmodum à nobis pene in omnibus istius libri cap. sufficie~ter est dictum. Nam si vel ex errore, vel ex qualibet alia neglige~tia, alterum vocauerit pro altero: nihil in operatione sua proficeret, sed periculu~ sibi potius prouocarete
Item in coniurationibus & spirirus, qui vocatur, cum suis substitutis exprimatur ex nomine, & causa vocationis antea statuatur in intentione: nec fiat operationis actus in rebus leuibus & prophanis, quas alter alteri alioquin sine periculo siue per literas, siue per nuncios secure poterit intimare. Nõ enim nisi in magnis & arduis nunciandis, quæ publicata vel damnum vel periculum inferrent operanti, hac arte vtendum est. Item necessarium est omni operanti in hac arte scire naturas spirituum, qui sint boni, qui mali, qui prompti & beneuoli ad obedientia~, qui duri atq; rebelles. Rursus, qui nocturnis operationibus præsint, & qui diurnis: quia nisi naturas spirituum antequam incipiat operari nouerit: cum difficultate maxima proficiet: & facile vertetur in stuporem. Item qui spiritus vocati coram operante appare~t visibiles: præmisso verbo arcano, co~mittat duci siue comiti mentis suæ secretu~ verbis debitis & appropriatis sub silentio: quia non est opus ad spiritu~ loqui voce extensa sed vtatur submissa. Cauendum etiam summopere tam operanti q~ recipienti, ne in alioru~ hominum ha~c artem ignorantium presentia operentur quicq~ ad Steganographiam pertinens, du~ ad locum secretum possunt habere accessum. Quod si nequiuerint esse soli, sed coactus inter alios operari cõtigerit: agant ta~ secrete, tam prudenter, & cum tanta industria, vt circumsede~tium nullus quicq~ de præsentia Spirituum intelligat. Sunt. n.omnes Spiritus in ministerium istius artis deputati eiufmodi naturæ & conditionis, vt & tumultum hominum penitus detestentur & fugiant, & publicum odiant conuentum. Item caue~dum quoq; est operanti, ne Spiritum quoq~ sine literis, vel saltem charactere imperatoris eius dirigat: quoniam vbi ipsum characterem impressum non conspicit, obedire vocanti & arcanum perferri C alicui penitus contemnit. Literas aute~ duplici ex causa mittimus, quamuis arcanum sine literis per solum Spiritu~ nunciare possemus: vt videlicet homines perfere~tes characterem à suspicione seruemus, & spiritum ipso charactere alligatum amico ad obediendum coarctemus.

Finitur liber primus Steganographiæ Ioannis Trithemii
Abbatis Spanheimensis, 6. Cal. April. M.D.

Torna a Archivio: Testi magici

Contatta Ismaell
 
Per ogni problema la giusta soluzione. Contatta Ismaell per richiedere la consulenza necessaria a risolvere ogni tuo problema.